Optagelseskrav AVU

AVU er for dig over 25 år, der mangler fag på 9. eller 10. klasses niveau.

 

Unge fra 18 år og op kan dog stadig tage fag på AVU, hvis de opfylder ét af flere kriterier:

  • Er selvforsørgende.
  • Går på HF enkeltfag og kun mangler ét fag på 9. eller 10. klasse. Du må tage ét fag på 9. eller 10. klasse, selv om du er begyndt på HF enkeltfag.
  • Er i gang med en ungdomsuddannelse, fx STU
  • Er på barselsorlov og ønsker at følge enkelte fag

 

Man kan gå på HF enkeltfag og 9. eller 10. klasse samtidig, hvis man opfylder adgangskravene til HF enkeltfag. Du kan dog ikke tage dansk eller dansk som andetsprog samtidig med dine HF-fag, med mindre du er selvforsørgende.

 

Hvis du er i målgruppen for FGU, skal du tale med din kommune eller din UU-vejleder, inden du søger optagelse på VUC. Ændringer af AVU-loven som følge af Lov om Forberedende GrundUddannelse (FGU)

 

For at blive optaget på 9. og 10. klasse for voksne skal du have personlige og faglige kvalifikationer, der gør, at du kan følge undervisningen og fuldføre prøverne. Optagelse på 9. og 10. klasse for voksne sker efter en individuel vurdering, hvor vi vurderer, hvilket niveau du skal begynde på. VUC har så mange forskellige fag og trin, at det næsten altid kan lade gøre at sammensætte et godt kursusforløb.

 

Det er et krav, at du har 7 års almindelig dansk skolegang. Hvis du ikke har gået i dansk skole, skal du som minimum have bestået alle delprøver, Prøve i Dansk 2 eller Prøve i Dansk 3 (PD2 eller PD3) på sprogcenteret med tilfredsstillende karakterer. Vi tilbyder Dansk som Andetsprog på VUC.