Klar til HF

Hvis du har været væk fra skolen et par år, men gerne vil blive klar til videre uddannelse, så kan du tilmelde dig Klar til HF.

Undervisning 

Du får undervisning i dansk, matematik og engelsk. IT er en integreret del af undervisningen.

Du får genopfrisket dine studiekompetencer, bliver introduceret til skolekulturen på HF og VUC Klar. Du bliver afklaret i forhold til videre uddannelse. Der er mulighed for ekstra dansk og matematik, hvis du fx er ordblind.

Fag

  • Dansk FE
  • Matematik FE
  • Engelsk FE
Tilmelding
Du skal snakke med en af vores studievejledere for at blive tilmeldt. Derudover skal du være fyldt 18 år og have haft 9 år i dansk folkeskole eller tilsvarende. Unge under 18 år skal henvises af UU.

Økonomi

Forløbet koster 260 kr. pr. fag. 

 

Ud over deltagerbetalingen til de enkelte fag, kan der være egenbetaling til ekskursioner og andre undervisningsmidler, fx skal du selv medbringe din egen PC.

Læs om de krav, vi stiller til, hvad din PC skal kunne.

Prøve

Der er ingen afsluttende prøver i fagene, men du skal afslutte fagene med en faglig dokumentation.

Herefter vurderer lærerne, om du har forudsætninger for at fortsætte på HF.

Du får information om den faglige dokumentation fra dine lærere.

 

Information om eksamen