Klar til EUD

Et forløb er for dig, der ikke har karakteren 02 i dansk og matematik og som gerne vil ind på en erhvervsuddannelse.

Undervisning 

Undervisningen i Slagelse foregår på HF & VUC Klar i Slagelse, Herrestræde 11, 4200 Slagelse 
Undervisningen i Ringsted foregår på HF & VUC Klar i Ringsted, Ahorn Allé 1, 4100 Ringsted

Fag

  • Dansk, niveau G
  • Matematik, niveau G
  • Engelsk, niveau G

IT, ekstra dansk og engelsk er integreret i forløbet. Du kan også få særlig hjælp, hvis du er ordblind. 

Tilmelding
Derudover skal du være fyldt 18 år og have haft 7 år i dansk folkeskole eller tilsvarende. Unge under 18 år skal henvises af UU.

Økonomi 

Forløbet koster 360 kr. 

 

Ud over deltagerbetalingen til de enkelte fag, kan der være egenbetaling til ekskursioner og andre undervisningsmidler, fx skal du selv medbringe din egen PC.

Læs om de krav, vi stiller til, hvad din PC skal kunne.

Prøve

På AVU skal du til prøve i alle fag. Der er både skriftlige og mundtlige prøver. Vi har også faglige prøver, vi kalder faglig dokumentation. 

 

Faglig dokumentation
Nogle niveauer afsluttes med en intern prøve, det gælder niveauerne basis, F og E.

 

Information om eksamen