Almen Forberedelseseksamen

Almen Forberedelseseksamen (AF) giver dig retskrav på at blive optaget på 2-årig HF, hvis du består alle fag.

Fag

  • Dansk, FED-niveau eller Dansk som andetsprog, FED-niveau
  • Matematik, FED-niveau
  • Engelsk, FED-niveau
  • Samfundsfag, G-niveau 
  • Naturvidenskab, G-niveau
Tilmelding
Du skal snakke med en af vores studievejledere for at blive tilmeldt. Derudover skal du være fyldt 18 år og have haft 7 år i dansk folkeskole eller tilsvarende. Unge under 18 år skal henvises af UU.

Økonomi

Det koster 360 kr. pr. fag. 

 

Ud over deltagerbetalingen til de enkelte fag, kan der være egenbetaling til ekskursioner og andre undervisningsmidler, fx skal du selv medbringe din egen PC.

Læs om de krav, vi stiller til, hvad din PC skal kunne.

Prøve

På AVU skal du til prøve i alle fag. Der er både skriftlige og mundtlige prøver. Vi har også faglige prøver, vi kalder faglig dokumentation. 

 

Faglig dokumentation
Nogle niveauer afsluttes med en intern prøve, det gælder niveauerne basis, F og E.

 

Information om eksamen