Studieråd

Studierådet er en vigtig del af livet på HF & VUC. Som medlem af studierådet har du stor mulighed for at have indflydelse på skolens hverdag og arrangementer. Studierådet fungerer som en kontakt til skolens ledelse og bestyrelse. Studierådet kan derfor tage sager op af fælles interesse for eleverne, og studierådet inddrages i debatter omkring skolen.

Der er valg til studierådet i alle klasser umiddelbart efter skolestart i august, så studierådet kan komme hurtigt i gang.

Har du en god idé – så giv den videre til studierådet.

Medlemmer af studierådene 2019-2020

Repræsentanter fra Slagelse

  • Lasse Due

Repræsentanter fra Ringsted

  • Maria Lærkenholt (bestyrelsesmedlem) 

Studierådets opgaver

Formål
Studierådet skal medvirke til at skabe et godt undervisningsmiljø og til at fremme det gode fællesskab på afdelingen.
Studierådet repræsenterer alle studerende på afdelingen og har som udgangspunkt en række opgaver:

Opgaver for studierådet

  • er bindeled mellem de studerende og ledelsen
  • deltager i faste møder 1 gang om måneden
  • kommer med ideer til sociale arrangementer, også ud af huset og i samarbejde med andre.
  • deltager i evaluering af ETU (ElevTrivselsUndersøgelse)
  • viderebringer forslag til forbedringer for studiemiljøet
  • viderebringer input til kommende undervisningstilbud og –tilrettelæggelser
  • vælger repræsentant til HF & VUC Klars bestyrelse én gang årligt

Roller
Som studierådsrepræsentant er det dit ansvar at formidle dine medstuderendes ønsker og ideer til udvikling og forbedring af skolen, skolemiljøet og undervisningen, men med udgangspunkt i alle studerendes interesse.

At være med i studierådet kræver ikke, at man har erfaring fra tidligere. Man skal bare have interesse i at udvikle skolen med fokus på de studerendes behov.