Info - nye studerende

Velkommen som studerende på HF & VUC Klar.

Vi har på denne side samlet de oplysninger, der er vigtige for dig som ny studerende på skolen:

Login-oplysninger
Inden for et par dage vil du modtage en sms med din skolemail (brugernavn) og kode, som du bl.a. kan bruge til Canvas (skolens undervisningsplatform), Office 365 og skolens trådløse netværk.

I Canvas https://vucklar.instructure.com/ kan du bl.a. se materialer, se opgaver, aflevere opgaver, se beskeder, skrive til din lærer og meget mere.

Dit skema skal du se i LUDUS Web https://ludusweb.vucklar.dk/. Her skal du logge ind med dit UNI-login. Dit UNI-login kan du finde på http://unilogin.dk/. Log ind med dit NEM-id.

Vi anbefaler, at du tjekker dit skema dagligt og holder dig orienteret.

Det er vigtigt, at du tjekker dit skema i LUDUS Web om morgenen på 1. undervisningsdag, da der kan forekomme ændringer helt frem til holdstart.

Medbring PC
Du skal selv medbringe en PC til undervisningen. Læs mere om, hvilken type af PC, du skal medbringe på www.vucklar.dk/studieliv/krav-til-pc/.

Hvis du har dokumentation for at du er ordblind, stiller skolen hjælpemidler (IT-rygsæk) til rådighed for dig.

Information om COVID-19
Det er vigtigt, at du læser skolens retningslinjer vedr. COVID-19 inden du begynder på skolen. Skolen har udarbejdet De 10 Corona-bud, som du skal følge, når du opholder dig på skolen. Læs dem her: https://www.vucklar.dk/nyheder/seneste-nyt-om-corona/

Studie- og ordensregler
Det er vigtigt, at du orienterer dig om skolens studie- og ordensregler inden du begynder på skolen. Du kan læse dem her: https://www.vucklar.dk/studieliv/studie-og-ordensregler/

SU
Hvis du ønsker at søge SU, skal du søge i god tid inden uddannelsen starter. Du kan læse mere på www.su.dk.

Post fra skolen
Du skal være opmærksom på, at vigtig post fra HF & VUC Klar sendes digitalt til din e-Boks. Hvis du ikke er tilmeldt post fra skolen, er det vigtigt, at du gør det snarest.

Behandling af personoplysninger
Som led i din uddannelse på HF & VUC Klar vil vi behandle en række personoplysninger om dig for at kunne administrere dit undervisningsforløb og for at kunne vurdere om du opfylder betingelser for at kunne få undervisning, modtage SU mv. Du kan finde mere information om vores behandling af dine personoplysninger her: https://www.vucklar.dk/studieliv/persondata/.