Info til nye studerende

Login-oplysninger

Du vil modtage en sms med din skolemail (brugernavn) og kode, som du bl.a. kan bruge til Canvas (skolens undervisningsplatform), Office 365 og skolens trådløse netværk.

  • I Canvas kan du bl.a. se materialer, se opgaver, aflevere opgaver, se beskeder, skrive til din lærer og meget mere.
  • Dit skema skal du se i LUDUS Web. Her skal du logge ind med dit UNI-login.

 

Hvis du har problemer med at logge på vores systemer kan du bruge denne guide. Se også IT-hjælp for yderligere hjælp.

 

Vi anbefaler, at du tjekker dit skema dagligt og holder dig orienteret.

Det er vigtigt, at du tjekker dit skema i LUDUS Web om morgenen på 1. undervisningsdag, da der kan forekomme ændringer helt frem til holdstart.

 

Medbring PC

Du skal bruge PC i undervisningen. Læs mere om krav til PC her.

 

Studerende på HF skal selv medbringe PC.

 

Studerende på AVU opfordres til at medbringe egen pc. Hvis du undtagelsesvis ikke har en PC, kan du mod betaling af et depositum på 1.500,- kr. låne en på skolen.

 

Hvis du har dokumentation for at du er ordblind, stiller skolen hjælpemidler (IT-rygsæk) til rådighed for dig.

 

Studie- og ordensregler

Det er vigtigt, at du orienterer dig om skolens studie- og ordensregler inden du begynder på skolen. Du kan læse dem her: www.vucklar.dk/studieinfo/

 

Røgfri skole

HF & VUC Klar er en røgfri skole. Det betyder, at der er forbud mod at ryge på skolens matrikel og forbud mod at ryge i skoletiden. Forbuddet omfatter også andre tobaksvarer, snus, e-cigaretter, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter.

 

SU

Alle studerende kan, uanset forældreindkomst, få SU fra kvartalet efter, at de er fyldt 18 år, hvis de opfylder betingelserne. Du kan normalt først søge SU en måned før du starter på uddannelse. Hvis du ønsker at søge SU, skal du søge i god tid inden uddannelsen starter. Du kan læse mere på www.su.dk.

 

Post fra skolen

Du skal være opmærksom på, at vigtig post fra HF & VUC Klar sendes til din digitale postkasse. 

 

Behandling af personoplysninger

Som led i din uddannelse på HF & VUC Klar vil vi behandle en række personoplysninger om dig for at kunne administrere dit undervisningsforløb og for at kunne vurdere om du opfylder betingelser for at kunne få undervisning, modtage SU mv. Du kan finde mere information om vores behandling af dine personoplysninger her: www.vucklar.dk/persondatapolitik

Brochure