Daniel Kuburovic fortæller

Kollegaerne
Daniel blev ansat første gang i november 2010, hvor han begyndte som elev. Han blev udlært i 2012 – hvorefter han arbejdede yderligere 9 måneder på HF & VUC Klar. Herefter ville Daniel ud og prøve noget andet, men da han i sommeren 2016 blev opfordret til at søge en fast stilling som studiesekretær igen, var det en nem beslutning af søge tilbage. ”Jeg bruger humor i mit job – det gør ting lettere”. Generelt oplever Daniel kun positive ting – også, når der bliver begået fejl, og der er mangler. Man bliver gjort opmærksom med et glimt i øjet – vi har nemlig en stærk faglig stolthed. Men vi interesserer os også for hinanden, socialt. Der bliver stillet krav – vi har frihed under ansvar. Det passer godt til mig, at jeg selv bestemmer, så længe jeg overholder deadlines.

De studerende
De er rigtig dejlige! Det er afgørende, at man henvender sig med et smil – så får man som regel noget godt tilbage. De fleste er glade, bare de bliver behandlet pænt. Jeg gør mig umage med at forklare, hvis VUC har lavet en fejl. Der er meget, de ikke kan finde ud af, fx i forbindelse med SU - skatteregler, fradrag, forskudsopgørelser. Jeg forsøger ”hjælp til selvhjælp”. Hjælper med at forklare eller henviser til dem, der kan.

 

Arbejdslivet
Godt og udfordrende! Jeg savnede udfordringer i mit tidligere job. Fx hvis der kommer nye regler og nye bekendtgørelser. Jeg er god til at lære nyt og til at finde svar på spørgsmål. Jeg får mange nye opgaver, fx statistik, som jeg synes er sjovt at nørde med, og har fundet ud af, at jeg er god til mange forskellige ting. Jeg har tidligere været dårlig til at prioritere mine arbejdsopgaver, men er blevet langt bedre til det. Så nu spørger jeg, hvis jeg ikke selv kan overskue det. Jeg spørger altid efter deadlines, netop for at kunne prioritere. Jeg er ærekær i forhold til jobbet, vil gerne gøre mit arbejde godt. En vigtig drivkraft for mig er, at jeg føler, at jeg hjælper nogen hele tiden. Jeg oplever, at man samarbejder på kryds og tværs. Jeg kan tale med alle.

 

Udfordringerne
Opgaverne er meget opdelte. Sidder med mit eget ansvarsområde. Det er i det store og hele en fordel, men det kan være svært at overlevere arbejdsopgaver til kolleger. Jeg er specialist, ikke generalist. Der kommer mange ændringer i lovgivningen, man skal hele tiden være opmærksom. Hvilken betydning har det for mine arbejdsopgaver?

De fleste studerende, jeg møder, er krævende, men jeg holder rigtig meget af dem alligevel. Der kommer jo også mange i Studieservice, der bare skal have et hurtigt svar – og i øvrigt klarer sig selv.

Daniel Kuburovic, studiesekretær