Uddannelsesstatistik

Loven om gennemsigtighed og åbenhed skal forbedre borgernes muligheder for at sammenligne skoler, uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

For at kunne foretage et kvalificeret valg af uddannelsesinstitution, skal den enkelte borger kunne sammenligne de aktiviteter og mål, skolerne og uddannelsesinstitutionerne arbejder med, og de resultater, der opnås.

Institutionerne er ikke selv umiddelbart i stand til at tilvejebringe alle disse oplysninger, idet de blandt andet vedrører elever/studerendes færden, efter at de har forladt institutionen. Undervisningsministeriet stiller derfor oplysninger til rådighed for offentligheden og uddannelsesinstitutionerne om:

  • Elevers og studerendes fuldførelsestid
  • Fuldførelsesfrekvens
  • Frafald
  • Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Alle de nævnte oplysninger er ikke relevante for alle typer af uddannelsesinstitutioner.

Lovbekendtgørelse nr. 810

Du kan også se karakterer for B- og C-niveau, Større Skriftlig Opgave, eksamensprojekt, kultur- og samfundsfaggruppen samt naturvidenskabelig faggruppe ved at skifte fagets niveau øverst på siden og derefter klikke på "Vis rapport".

Tallene stammer fra Undervisningsministeriets Databank