Fraværstal

Ifølge bekendtgørelse nr. 1212 af 11. oktober 2018 om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser med ikrafttræden den 22. oktober 2018 skal institutioner offentliggøre det seneste skoleårs samlede fraværstal på deres hjemmeside.

Skoleåret 2017-2018
Fysisk fravær
2-årig HF        25,1%
HF enkeltfag   31,4%
Samlet            28,6%

Skriftligt fravær
2-årig HF        16,5%
HF enkeltfag   24,1%
Samlet            19,6%

Vi gør opmærksom på, at vores registreringer af det skriftlige fravær ikke har været fuldstændig konsistente i skoleåret 2017-18. De opgjorte tal er derfor forbundet med en vis usikkerhed. Vi arbejder på at rette op på dette.