Driftsoverenskomst

Plan for udbud og udbudsmateriale

Driftsoverenskomstparter

HF & VUC Klar har indgået driftsoverenskomst med: 

  • Slagelse Sprogcenter: Driftoverenskomst på FVU-området 
  • AOF Center Sjælland: Driftoverenskomst på FVU- og ordblindeområdet
  • AOF Østsjælland: Driftoverenskomst på ordblindeområdet
  • Lærdansk Ringsted: Driftsoverenskomst på FVU- og ordblindeområdet
  • CSU Slagelse: Driftoverenskomst på ordblindeområdet
  • ZBC: Driftoverenskomst på FVU- og ordblindeområdet

Der udbydes ordblinde- og FVU-undervisning på HF & VUC Klar i Ringsted, Slagelse og Korsør, samt på institutioner med driftoverenskomster.

Aktuelle hold kan findes på:

Der udbydes FVU-undervisning på Social- og Sundhedsskolen i Ringsted og Slagelse for interne studerende.
Der udbydes FVU- og ordblindeundervisning på Antvorskov Kaserne ved Slagelse og Flådestation Korsør. 

Administrative retningslinjer

Inden for de rammer, der er fastlagt i ministeriets love og bekendtgørelser, er det konkrete ansvar for FVU-undervisning og FVU-prøver placeret hos Voksenuddannelsescentrene (VUC), der har ansvaret for FVU-udbuddet.

VUC indgår driftsoverenskomster med andre uddannelsesinstitutioner og varetager tilsynet i forhold til denne aktivitet.

Ansvaret på den enkelte institution er fordelt på to niveauer: Bestyrelsen og institutionens ledelse.

Ansøgning

Ansøgning til driftoverenskomst kan fortages løbende. Dokumenter findes som link på ministeriets hjemmeside:

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til uddannelsesleder for AVU, Lene Meyland, lme@vucklar.dk.

Udbudsmateriale for FVU og OBU

I henhold til gældende lovgivning indbydes uddannelsesinstitutioner og oplysningsforbund i Ringsted, Sorø og Slagelse til at ansøge om driftsaftale vedrørende FVU og OBU for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2016.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til rektor Hanne Normann Michelsen.