Aktuelle uddannelser

Højere forberedelseseksamen (HF) tilrettelagt som 2-årigt forløb

  • Uddannelsens overordnede mål hhv. læreplaner og faglige mål for de enkelte fag, linjer og fagpakker er beskrevet i Gymnasieloven, LBK nr 611 af 28/05/2019 samt BEK nr 497 af 18/05/2017.
  • De aktuelle klasser, studieplaner og undervisningsbeskrivelser fremgår af LUDUS Web og hjemmesiden.
  • Fagudbud fremgår af LUDUS Web, det skal bemærkes at mediefag B er tilbudt 2018-2019, men ikke oprettet grundet manglende tilmelding. 

Højere forberedelseseksamen (HF) tilrettelagt som enkeltfag

Almen Voksenuddannelse (AVU)

Forberedende Voksenundervisning (FVU)

Ordblindeundervisning (OBU)