Retningslinjer for billeder

Personlige data er mere end navn, adresse og cpr-nummer. Portrætfotografier er omfattet af persondataloven. Andre billeder kan også være omfattet af persondataloven. Man skal give tilladelse til, at ens foto må bruges af andre.

 

Oplysninger, som kan identificere en person, er beskyttet af persondataloven. Portrætfotografier opfattes som personlige data, der ikke må lægges på internettet uden tilladelse fra de personer, der er på billedet.

I forbindelse med skolens arrangementer tager skolen situationsbilleder. Disse billeder kan indgå i HF & VUC Klars kommunikations‐ og markedsføringsmateriale og dermed blive offentliggjort på skolens hjemmeside og Facebookside. Vi bruger også materialet til avisartikler og andet trykt materiale.

 

Vores lærere eller andre medarbejdere kan tage situationsbilleder, hvor du er på, fx i undervisningssituationer, på studieture eller til arrangementer på skolen. Vi vil mundtligt orientere om, at det sker.

Ved større arrangementer, hvor der bliver taget billeder af hele forsamlinger, vil hver enkelt ikke på samme måde blive informeret om, at der er blevet taget billeder. Du kan dog forvente, at HF & VUC Klar tager billeder ved alle større arrangementer, foredrag, møder og til translokationerne.

 

Du kan altid få et billede fjernet fra de medier, som HF & VUC Klar administrerer, hvis du ønsker det, såfremt du selv kan identificeres på billedet.

 

Hvis vi ønsker at bruge et billede, hvor fokus er på dig, til markedsføringsmæssige eller andre formål (fx skolens hjemmeside, skolens sociale medier, film, trykte medier m.v.), vil du altid til det aktuelle formål blive bedt om at underskrive en samtykkeerklæring. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Hvis du som studerende vil tage billeder eller filme på skolen gælder de samme regler. Hvis du ønsker at fotografere/filme medarbejdere på skolen eller medstuderende, skal du have deres samtykke med orientering om, hvad du skal bruge billederne/filmen til. Alle har ret til at sige nej til at blive fotograferet/filmet.

 

Opdateret august 2019