VUC Erhverv

Målrettede uddannelsestilbud til virksomheder

Erhverv er målrettede uddannelsestilbud til virksomheder

HF & VUC Klar står naturligvis til rådighed med svar på alle de spørgsmål vedr. din virksomhed, du måtte have. 
Hvis vi ikke kan svare, så finder vi i samarbejde ud af, hvem der kan.
Fra 1. januar 2019 er VEU-centrene nedlagt. I stedet tilbydes en landsdækkende service, eVejledning

VUC's tilbud til virksomheder

Hvad kan vi tilbyde?

 • Forberedende voksenundervisning (FVU)

  FVU er undervisning i dansk, matematik, engelsk og IT (digital).

  Undervisningen tager udgangspunkt i medarbejdernes hverdag på jobbet og er relevant for alle, der gerne vil blive bedre til at læse, stave, skrive, regne og benytte sig af IT i hverdagen.

  Undervisningen er gratis.

  Vælg mellem:

  • FVU-læsning (dansk)
   På FVU-læsning arbejder dine medarbejdere med dansk ud fra et hverdagsperspektiv og lærer blandt andet at stave ord, læse og forstå tekster og skrive og bruge tekster.

   Undervisningen er inddelt i 4 forskellige trin, så alle medarbejdere kan følge med - uanset udgangspunkt.
   Læs mere her
  • FVU-matematik
   På FVU-matematik arbejder dine medarbejdere med tal og matematiske problemer fra hverdagen. Vi arbejder bl.a. med de fire regningsarter (plus, minus, gange og dividere), at regne med procenter og læse tabeller.

   Undervisningen er inddelt i 2 forskellige trin, så alle medarbejdere kan følge med - uanset udgangspunkt.
   Læs mere her

  • FVU-digital (IT)
   På FVU-digital arbejder dine medarbejdere med IT og digitale værktøjer. I undervisningen arbejder vi både med IT-sikkerhed og konkrete værktøjer, der er relevante for jeres virksomhed, branche og medarbejderes daglige arbejdsopgaver.

   Undervisningen er inddelt i 3 forskellige trin, så alle medarbejdere kan følge med - uanset udgangspunkt.
   Læs mere her

  • FVU-engelsk
   På FVU-engelsk arbejder dine medarbejdere med deres færdigheder i engelsk. Undervisningen tager udgangspunkt i medarbejdernes hverdag på jobbet.

   Undervisningen er inddelt i 4 forskellige trin, så alle medarbejdere kan følge med - uanset udgangspunkt.
   Læs mere her

  • FVU-start: Sprogundervisning for 2-sprogede
   Har din virksomhed mange medarbejdere med anden baggrund end dansk, tilbyder vi også målrettet danskundervisning specifikt til 2-sprogede.
   Læs mere her

   

 • Ordblindeundervisning (OBU)

  Ordblindeundervisning er for medarbejdere med læse-, stave- og skriveproblemer.

  Undervisningen er relevant for medarbejdere, der:

  • er ordblinde, eller har mistanke om, at de er ordblinde
  • har meget svært ved eller helt undgår læsning og skrivning på jobbet
  • ikke kan leve op til de læse- eller skrivekrav, der stilles på virksomheden


  Som en del af undervisningen bliver medarbejderne introduceret til IT-værktøjer, der kan hjælpe dem i deres hverdag - både på jobbet og privat.

  Undervisningen er gratis.

  Læs mere her

 • Almen voksenuddannelse (AVU)

  Vi tilbyder undervisning i bl.a. dansk, dansk som andetsprog, matematik, it, sprog, psykologi og samarbejde og kommunikation. Undervisningen tager udgangspunkt i og inddrager eksempler fra medarbejdernes hverdag på jobbet.

  Undervisningen tilbydes på 5 forskellige niveauer, så alle medarbejdere kan følge med - uanset udgangspunkt.

  Fagene på AVU koster fra 130 kr. - 1.250 kr. pr. fag. Prisen afhænger af valgte fag og deltagerens uddannelsesbaggrund.

  9. klasse fx, grundlæggende fag der koster 130 kr. for et helt forløb:

  • Dansk og dansk som andetsprog
  • Matematik
  • Engelsk - også for begyndere
  • Tysk - også for begyndere
  • Samfundsfag
  • Naturvidenskab

  Tilvalgs fag der koster 1.250 kr. for et helt forløb:

  • Grundlæggende IT
  • Psykologi
  • Samarbejde og kommunikation (organisationer)
  • Formidling (personlig)
  • Livsanskuelse
  • Idræt
  • Latin
  • Billedkunst
 • HF (Højere Forberedelseeksamen)

  Vi tilbyder undervisning i bl.a. sprogfag og virksomhedsfag, se nedenfor. Undervisningen tager udgangspunkt i og inddrager eksempler fra medarbejdernes hverdag på jobbet.

  Undervisningen tilbydes på 3 forskellige niveauer, så alle medarbejdere kan følge med - uanset udgangspunkt.

  Fagene på HF koster fra 550. kr. - 1.400 kr. pr. fag. Prisen afhænger af valgte fag og deltagerens uddannelsesbaggrund.

  Sprogfag
  - Engelsk
  - Tysk
  - Spansk
  - Fransk
  - Italiensk
  - Dansk
  - Dansk som andetsprog

  Virksomhedsfag
  - Organisation
  - Innovation
  - Erhvervsøkonomi
  - International Økonomi
  - Virksomhedsøkonomi
  - Afsætning
  - IT
  - Kommunikation og IT
  - Psykologi

  Naturvidenskabelige fag
  - Matematik
  - Fysik
  - Kemi

 • Realkompetencevurdering (RKV)

  Hvis medarbejderne har viden og erfaring, som de har fra en arbejdsplads, kan en realkompetencevurdering, også kaldet individuel kompetencevurdering, være en oplagt mulighed.

  Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet. Realkompetencer kan fx opnås:

  • i arbejdslivet, i fritiden og gennem privat uddannelse
  • gennem højskoleophold og aftenskolekurser
  • gennem deltagelse i foreningslivet, fx som idrætsleder
  • som aktiv frivillig i en hjælpeorganisation
  • gennem udlandsophold, fx sprogtilegnelse


  I kan søge om at få vurderet medarbejdernes kompetencer med udgangspunkt i mål og adgangskrav på:

  • Almen voksenuddannelse (AVU), niveauerne G-D 
  • HF, niveauerne C-A


  Når medarbejderne har fået vurderet deres kompetencer, udsteder HF & VUC Klar et bevis, som kan bruges i stedet for et eksamensbevis.

  Læs mere her

 • Målrettede kurser

  Målrettede kurser er virksomhedskurser tilpasset jeres virksomhed i fx engelsk, tysk, samarbejde og kommunikation og IT.

  Vi tilpasser undervisningen, omfanget, niveauet og afviklingen præcist ud fra virksomhedens behov og ønsker.

Kom godt i gang

 • Vores konsulenter kommer ud på virksomheden, hvor ønsker og behov afdækkes.
  Herefter sender vi tilbud på undervisning.
 • Inden undervisningen påbegyndes, aftales et planlægningsmøde på virksomheden, evt. med deltagelse af tillidsrepræsentanter og/eller nøglepersoner.
 • Informationsmøde for medarbejdere, hvor vi fortæller om undervisning og tests, efter aftale.
 • Tests/tjek af færdigheder, hvis der er tale om undervisningsforløb for medarbejdere, der gerne vil være bedre til at læse, stave, skrive og regne (FVU/OBU).
 • Informationsmateriale samt praktiske oplysninger i forbindelse med undervisningsforløbet udarbejdes, efter aftale.

Vi hjælper med ansøgning af løntabsgodtgørelse (SVU) for de medarbejdere, der er i målgruppen.

Der evalueres undervejs og til slut, efter aftale.

Løntabsgodtgørelse

Statens Voksen Uddannelsesstøtte - SVU 

Der er flere muligheder for at få lønkompensation, når medarbejderne skal på uddannelse.
Hvis man ønsker at sende medarbejderne af sted i arbejdstiden, er det muligt at søge SVU. 

Kompentencefonde

Alle medarbejdere, der er ansat på en overenskomst, kan få tilskud til efter- og videreuddannelse fra en kompetencefond. 
Det er forskelligt, hvordan midlerne administreres, og hvordan man søger. Det er derfor en god idé at kontakte fondene direkte for at få præcis vejledning i, hvad der kan lade sig gøre.
Oversigt over kompentencefonde

Med SVU er det muligt at deltage i undervisning i arbejdstiden. Arbejdsgiveren får SVU som løntabsgodtgørelse.
Husk der er fuld refusion pr. 1. januar 2018 ved deltagelse i FVU- og ordblindeundervisning.

SVU - Statens VoksenUddannelsesstøtte

Kortuddannede medarbejdere kan søge om SVU som kompensation for tabt lønindtægt, hvis undervisningen foregår i arbejdstiden. Hvis der udbetales løn under kurset, er det arbejdsgiveren, der modtager SVU som løntabsgodtgørelse.

Du kan få SVU til deltagelse i følgende undervisning på VUC:

 • Forberedende VoksenUddannelse (FVU)
 • Almen VoksenUddannelse (AVU)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Ordblindeundervisning
 • Specialundervisning for voksne efter lov om specialundervisning for voksne
 • Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Hvem kan få SVU?

For at kunne søge SVU skal SVU-modtageren:

 • være fyldt 25 år, men ikke 65 år. 20-24-årige kan dog få SVU til deltagelse i FVU og ordblindeundervisning
 • være dansk statsborger, bo i Danmark eller være ligestillet med danske statsborgere
 • have mindst 26 ugers beskæftigelse på nuværende arbejdsplads i Danmark
 • have en aftale med arbejdsgiveren om orlov til at deltage i uddannelsen. Og være i uopsagt stilling, både når der indgås en orlovsaftale, og når uddannelsen starter
 • være optaget eller have tilsagn om optagelse på en uddannelse, der berettiger til SVU, fx på VUC
 • være kortuddannet (gælder ikke FVU, ordblindeundervisning og danskundervisning til voksne udlændinge)

Hvor meget kan du få?

SVU udgør 80% af den maksimale dagpengesats, og nedsættes forholdsmæssigt ved deltidsundervisning. Men 100% ved deltagelse i FVU- og ordblindeundervisning.

Ved deltagelse i AVU og hf ydes der desuden støtte til deltagerbetaling.

Hvor længe vil du få SVU?

Til AVU og HF ydes SVU i højst 40 uger for den enkelte uddannelsessøgende. Det gælder, hvis uddannelsen er på fuldtid. Er det deltidsundervisning, kan du få SVU i en tilsvarende længere periode.

Til FVU kan du få SVU i højst 18 uger.

Tidligere brugt voksenuddannelsesstøtte (VUS) trækkes fra antallet af uger med SVU. Det samme gælder uddannelsesorlovsydelse, der er brugt inden for de seneste fem år fra ansøgningstidspunktet.

På www.svu.dk kan du altid finde de nyeste informationer og hente ansøgningsblanketter. Ansøgningen afleveres i Studieservice. 

Dagpengemodtagere

Er du ledig? Har du mod på uddannelse?

Så er der kommet en uddannelsesguide for dagpengemodtagere, som ønsker at efter- eller videreuddanne sig. Guiden viser, hvilke muligheder en dagpengemodtager har. Den forklarer, hvordan og hvornår dagpengemodtageren kan ansøge om optagelse på en uddannelse.
Find guide til uddannelsesmuligheder for dagpengemodtagere

Bliv opkvalificeret, mens du er ledig 

A-kasser, faglige organisationer og jobcentre kan med stor fordel bruge VUC's tilbud. De ledige kan opkvalificere sig, mens de søger arbejde. Vi kommer gerne ud og fortæller om de mange (gratis) uddannelsestilbud, VUC har.

Hvad fortæller vores kunder?

Jeg tænkte, at nu skulle jeg til at skrive alle de svære ord, jeg aldrig har kunnet finde ud af Sorø Vej og Park
Jeg vil se, hvor langt, jeg kan komme og fortsat forbedre mig. Det kræver dog disciplin både at arbejde, læse engelsk og have et familieliv. Jeg bliver træt om aftenen Læs hele interviewet
Jeg var ikke særlig vild med tysk i skolen. Men det går langt bedre nu. Der er et konkret formål med at lære tysk. Det er sjovt, og man lærer noget Læs hele interviewet

Brochurer, SVU, FVU, VUC TILBUD, Priskatalog