HF på 3 år

Et tilbud til unge og voksne med særlige behov

Fakta

 

VUC i Slagelse tilrettelægger en fuld HF over 3 år for unge og voksne, hvis livssituation er påvirket af funktionsnedsættelser som fx hørehæmmet, blind eller svagtseende, bevægelseshæmmet, kronisk eller alvorlig sygdom, psykisk vanskelighed som fx depression, spiseforstyrrelse, skizofreni eller udviklingsforstyrrelser som ADHD og autisme. For at blive godkendt til et 3-årigt forløb skal VUC modtage lægelig/faglig dokumentation vedr. deltagerens funktionsnedsættelse.

I dette 3-årigt tilrettelagte forløb tilbyder VUC en målrettet pædagogisk indsats, der opfylder deltagernes behov. Der vil være stor differentiering og støtte undervejs i forløbet, ligesom den ugentlige skemalagte tid vil være begrænset til ca. 23 lektioner pr. uge. Derudover vil der være skemalagt lektiehjælp med faglærere til rådighed. Fagenes tilrettelæggelse vil være i moduler, som gør det muligt at indhente fagligt stof, hvis der skulle være grund til fravær pga. funktions-nedsættelsen.

Det 3-årige HF-forløb er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen om HF enkeltfag. Det betyder, at der skal betales for de enkelte fag undervejs (550 kr. pr. fag). Det samlede beløbet refunderes efter endt HF-eksamen. En HF på enkeltfag er en meget fleksibel uddannelse. Det, der bliver muligt, er:

  • at sprede eksamener ud over 3 år
  • færre store eksamener, da pensum deles ud på flere fag
  • mulighed for at ”stå” af og på undervejs
  • at koncentrere fagene
  • og at opbygge uddannelsen, så den passer til den enkelte

Der kan søges SpecialPædagogisk Støtte (SPS) og SU til forløbet. For at deltage i uddannelsen skal man have været ude af grundskolen i minimum ét år.

Der kan ansøges om optagelse i en 3-årig HF klasse enten ved at benytte sig af ansøgningsskemaet. Der kan hentes yderlige oplysninger om forløbet hos vejleder Anne Winkler. En samtale, eksamenspapirer, udtalelser og dokumentation for funktionsnedsættelse vil danne baggrund for optagelse, mhp. optagelse.

 
I kender sikkert elefanten i rummet. Problemet under overfladen, skavanken, der ikke tales om. For en kursist med en diagnose på et almindeligt enkeltfags hold bibeholder den elefant sikkert ofte sin oprindelige usynlige og dermed negative betydning. Elefanten i glasbutikken, der blev til en safari-elefant
 

Ansøgningsskema

 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til HF på 3 år? Udfyld kontaktformularen nedenfor og du vil blive kontaktet inden for 3 arbejdsdage. 

HF på 3 år

Tak for din henvendelse. Vi vender tilbage inden for 3 arbejdsdage.

Formularen indeholder følgende fejl

  • {{validation.errorMessage}}