GS - Gymnasial supplering

GS, Gymnasial supplering, er et tilbud til dig, der har en adgangsgivende eksamen til videregående uddannelser, men som mangler et niveau i et eller flere fag for at kunne opfylde uddannelses specifikke adgangskrav. 
HF og VUC Klar tilbyder ikke gymnasial supplerings kurser. Vi henviser til at kontakt GSK-vejledningen på KVUC for at høre mere om dine muligheder.