Fjernundervisning HF

For dig der delvist ønsker at studere hjemmefra

Hvad er fjernundervisning?

Fjernundervisning er en kombination af selv- og fjernstudie og vejledning. Det er individuelt tilrettelagt undervisning, hvor du kan møde læreren på bestemte tidspunkter i løbet af ugen, som en slags aftenundervisning. Her kan du få vejledning i at forstå og skrive dine opgaver. Vi anbefaler, at du gør brug af muligheden for vejledning, drøftelse af emner i workshops m.m. ved fremmøde. Du skal være opmærksom på, at der er krav om løbende opgaveaflevering for at du er studieaktiv. Opgaverne afleveres hver eller hver anden uge – afhængigt af fag og niveau. Dette stiller store krav til din selvdisciplin og planlægning af dit faglige arbejde. 

Alle fag på fjernundervisning ligger undervisningen placeret eftermiddag/aften.

For fag med eksperimentelt arbejde – kemi C, kemi B, geografi C – er det obligatorisk at deltage i det eksperimentelle arbejde. 

 

Fag fra januar 2020

Du kan følge fjernundervisning i følgende fag over 1 år

Fagene er tilrettelagt over et år med mulighed for kortere tid ved merit og særlige kvalifikationer, tal med en studievejleder om dette.

Du kan følge fjernundervisning i følgende fag over ½ år

 Du kan ikke tage flere niveauer i samme fag samtidigt på fjernundervisning.

Tidsforbrug pr. uge

Arbejdsbelastning, inkl. forberedelse til undervisningen og besvarelse af opgaver.

Arbejds- og opgavebyrden er afhængigt af niveau og varighed af faget, se mere nedenfor:

C-niveau over 1 år

 • Engelsk C: der skal afleveres en opgave hver anden uge. Regn med at bruge ca. 5 t. pr. uge på engelsk C.
 • Psykologi C: er tilrettelagt med en opgave hver anden uge. Regn med at bruge ca. 5 timer pr. uge på psykologi C.
 • Samfundsfag C: er tilrettelagt med en opgave anden uge. Her skal du regne med at bruge 5 timer pr. uge på samfundsfag C.
 • Matematik C: her skal du lave en opgave hver anden uge. Regn med at bruge ca. 7 timer pr. uge på matematik C.
 • Geografi C: der skal afleveres en opgave hver anden uge. Regn med, at der skal bruges ca. 5 timer pr. uge på geografi C. Dertil kommer det obligatoriske eksperimentelle laboratoriearbejde med fremmøde, svarende til 15 t. pr. helår, du skal have gennemført det eksperimentelle arbejde for at gå til eksamen. Læreren melder datoerne for det obligatoriske ekseperimentelle arbejde ud i starten af forløbet, og kan også ses på modulet/under lektioner.
 • Kemi C: der skal afleveres en opgave hver anden uge. Regn med, at der skal bruges ca. 5 timer pr. uge på kemi C.  Dertil kommer det obligatoriske eksperimentelle laboratoriearbejde med fremmøde, svarende til 15 t. pr. helår, du skal have gennemført det eksperimentelle arbejde for at gå til eksamen. Læreren melder datoerne for det obligatoriske eksperimentelle arbejde ud i starten af forløbet, og kan også ses på modulet/under lektioner.

C-niveau over ½ år

 • Engelsk C: der skal afleveres en opgave hver uge. Regn med at bruge ca. 10 t. pr. uge på engelsk C.
 • Psykologi C: er tilrettelagt med en opgave hver uge. Regn med at bruge ca. 10 timer pr. uge på psykologi C.
 • Samfundsfag C: er tilrettelagt med en opgave hver uge. Her skal du regne med at bruge ca. 10 timer pr. uge på samfundsfag C.
 • Matematik C: her skal du lave en opgave hver uge. Regn med at bruge ca. 13-14 timer pr. uge på matematik C.
 • Geografi C: der skal afleveres en opgave hver uge. Regn med, at der skal bruges ca. 10 timer pr. uge på geografi C. Dertil kommer det obligatoriske eksperimentelle laboratoriearbejde med fremmøde, svarende til 15 t. pr. halvår, du skal have gennemført det eksperimentelle arbejde for at gå til eksamen. Læreren melder datoerne for det obligatoriske ekseperimentelle arbejde ud i starten af forløbet, og kan også ses på modulet/under lektioner.
 • Kemi C: der skal afleveres en opgave hver uge. Regn med, at der skal bruges 10 timer pr. uge på kemi C. Dertil kommer det obligatoriske eksperimentelle laboratoriearbejde med fremmøde, svarende til 15 t. pr. halvår, du skal have gennemført det eksperimentelle arbejde for at gå til eksamen. Læreren melder datoerne for det obligatoriske eksperimentelle arbejde ud i starten af forløbet, og kan også ses på modulet/under lektioner.

B-niveau over 1 år

 • Engelsk B: her skal du skrive en opgave hver anden uge. Regn med at bruge mellem 8 til 10 timer pr. uge på engelsk B.
 • Psykologi B: er tilrettelagt med en opgave hver 2. uge. Regn med at bruge mellem 8 til 10 timer på B pr. uge.I psykologi B skal der som udgangspunkt udarbejdes et eksamensprojekt for at du kan gå til eksamen.
 • Samfundsfag B: her skal du regne med at bruge 8 og 10 timer på B pr. uge. Der skal udarbejdes to obligatoriske projekter i samfundsfag B for at du kan gå til eksamen.
 • Matematik B: her skal du lave en opgave hver anden uge. Regn med at bruge mellem 8 til 10 timer pr. uge på matematik B.
 • Kemi B: der skal afleveres en opgave hver uge. Regn med, at der skal bruges mellem 8 - 10 timer pr. uge på kemi B. Dertil kommer det obligatoriske eksperimentelle laboratoriearbejde med fremmøde, svarende til 25 t. pr. helår, du skal have gennemført det eksperimentelle arbejde for at gå til eksamen. Læreren melder datoerne for det eksperimentelle arbejde ud i august, og kan også ses på modulet/under lektioner.

A-niveau over 1 år

 • Dansk A: her skal du skrive en opgave hver uge. Regn med at bruge omkring 10-12 t. pr. uge på dansk A.

Eksamen

Man er automatisk meldt til eksamen på fjernundervisning, og forventes at gå til eksamen. Du kommer ind på LUDUS Web via et login der sendes til dig på sms – se vejledning i LUDUS Web brochuren.

Kan man få SU?

Hvis du opfylder de almindelige betingelser – se SU.dk og er studieaktiv. Du kan højst få SU til fjernundervisning i et år.

Forløbet

Når du er tilmeldt og har betalt for kurset, møder du op i lærerens træffetid og får udleveret materiale og instruktion. Så går du selv i gang med fjernstudierne, dvs. at læse materialet og besvare opgaver. Går du i stå, kan du møde op i træffetiden og også kontakte læreren på mail/via LUDUS Web.

Når opgaven er færdig, sendes den via LUDUS Web (opgaven kan ikke sendes på andre måder) til læreren, og du får den ugen efter tilbage rettet og med kommentarer.

Der tilbydes workshops i alle fag – hvor emner/temaer diskuteres – disse meldes ud via LUDUS Web af lærerne.

At deltage i fjernundervisning kræver således, at du kan håndtere intranettet LUDUS Web.
Vejledning til LUDUS Web eller få personlig instruktion (spørg din fjernundervisningslærer).

Du er selv ansvarlig for at overholde det månedlige antal opgaver. Hvis du ikke afleverer det fornødne antal opgaver, bliver du frameldt holdet. Din studieaktivitet bliver vurderet på antallet af afleverede opgaver.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om fjernundervisning på HF, kontakt Erling Bugge eb@vucklar.dk