HF for ordblinde

Bliv klædt godt på til en videregående uddannelse, i en klasse sammen med andre ordblinde.

Er du ordblind? Så tag en HF for ordblinde på HF & VUC Klar.
Du bliver klædt godt på til en videregående uddannelse, samtidig med at du lærer nye strategier til at håndtere din ordblindhed.

Vi tilbyder HF-klasser for ordblinde i både Ringsted og Slagelse.
Du søger ind på den 2-årige HF via optagelse.dk. Det er vigtigt, at du skriver, når du søger, at du søger vores HF for ordblinde, så du kan blive optaget i den rigtige klasse.
Det er vigtigt, at du medsender alle relevante eksamensbeviser og gerne dokumentation for din ordblindhed.

Du kan vælge at tage din HF på 2 år, men der er også mulighed for planlægning over 3 år. Det giver dig mere tid til at lave lektier, og det giver dig tid til at modtage den støtte, som du måske har behov for.

Man kan søge denne HF direkte fra 9. eller 10. klasse.
På HF & VUC Klar har vi undervisere, som er vant til at undervise ordblinde. Du lærer læsestrategier, at bruge IT-hjælpemidler og modtager ordblindeundervisning 3 timer pr. uge.
Undervisningen kommer til at ligge mellem 8.00 og 16.00 fra mandag til torsdag, om fredagen slutter undervisningen kl. 14.00.
Der er undervisningsfrie perioden i skemaet i løbet af ugen, hvor du kan arbejde hjemme eller med lektierne på skolen, med en lærer, eller med dine studiegrupper.

Har du spørgsmål, kan du kontakte vores ordblindevejleder Kirsten Meijer på mobil 2421 8975. 

På HF for ordblinde på HF & VUC Klar får du:

 • En samlet klasse med klassekammerater som er fælles om at være ordblinde
 • Mulighed for at tage HF over tre år
 • Længere tid til både skriftlig eksamen og til forberedelse til mundtlig eksamen
 • Særlig støtte til ordblinde i alle fag
 • Test og vejledning af specialuddannede ordblindelærere
 • Ret til at søge om en IT-rygsæk og hjælp i vores IT-værksted for ordblinde
 • Hjælpemidler og strategier, som gør livet som ordblind lidt lettere
 • Almen viden, som du kan bruge i dit job og i dit liv
 • Viden, så du kan sætte dig ind i og arbejde med nye problemstillinger
 • Styrket dine evner til at arbejde sammen med andre om faglige emner
 • Udviklet din evne til at arbejde selvstændigt og fordybe dig
 • Et godt skolemiljø med kulturarrangementer
 • Studieture, kulturelle og sociale aktiviteter
 

Fakta