FVU - dansk, matematik, engelsk og IT

Forberedende voksenundervisning (FVU) for voksne, som vil være bedre til at læse, skrive og regne.

Fakta

 • Fag

  • Dansk
  • Matematik
  • Engelsk
  • Digital, IT 
  • Start, for 2-sprogede
 • Hvornår?

  • Løbende efter behov
 • Hvor?

  • KorsørSlagelse og Ringsted
  • Undervisning kan foregå på uddannelsesstedet, på en arbejdsplads eller i en forening.
 • Økonomi

  • Gratis, hvis man selv tilmelder sig.
  • IKKE SU-berettiget.
  • Hvis undervisningen foregår i din arbejdstid, kan du søge om SVU
 • Adgangskrav

  • Du skal være fyldt 25 år.
  • En test som laves af vores FVU-vejledere
 • Adgangsgivende

  • Understøtter al anden undervisning. 
  • Bestået prøve i Dansk, trin 4, og Matematik, trin 2, giver adgang til EUD. 

FVU-hold, efterår 2020

For at blive optaget, skal du være i målgruppen for FVU. Skriv eller ring til vores FVU-koordinator, Trine Mogensentm@vucklar.dk eller tlf. 5142 7090.
Hold i FVU Digital og FVU Engelsk oprettes efter behov. 

Slagelse

FVU Dansk trin 1-4, onsdage kl. 08.05-10.35
FVU Dansk trin 1-4, torsdage kl. 14.20-16.45
FVU Matematik trin 1-2, tirsdage kl. 14.20-17.45

Ringsted

FVU Dansk trin 1-4, onsdage kl. 16.00-18.35
FVU Matematik trin 1-2, torsdage kl. 16.00-19.25

Korsør

FVU matematik trin 1-2, mandage kl. 12.40-14.15

Åbne FVU-prøver

Alle kan tilmelde sig en FVU-prøve på HF & VUC Klar.

Der afholdes prøver i FVU Dansk og i FVU Matematik 2 gange om året. Prøverne bliver udarbejdet af ministeriet. Du behøver ikke at være tilmeldt et hold for at gå til prøve.

Prøverne følger reglerne i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser.

Det er en betingelse for at gå til prøve, at du tilmelder dig og deltager i vores vejledningsdag. Vejledningsdagen vil ligge ca. 6 uger får FVU-prøven- hold øje med datoen her på siden.

På vejledningsdagen vurderer VUC om du opfylder adgangskravet og på hvilket trin du kan aflægge prøve på. Som udgangspunkt kan du ikke gå til prøve, hvis du ikke har faglige forudsætninger for at gå til prøve på det pågældende trin.

Vejledningsdagen består af:

 1. Samtale (er man i målgruppen – medbring evt. tidligere FVU prøvebeviser)
 2. Evt. FVU Screening (har man udbytte af FVU undervisningen) samt Trinindplacering (hvilket niveau er man på)
 3. Vejledning om prøveaflæggelsen
 4. Evt. tilmelding til FVU prøve

FVU er for både dansk-sprogede og 2-sprogede. FVU omfatter prøveforberedende enkeltfagsundervisning i dansk, matematik, engelsk og digital.

VUC tilbyder:

 • FVU Start, hvor du styrker dit mundtlige dansk. FVU Start er særligt tilrettelagt for dig, der ikke har dansk som modersmål. FVU Start forbereder til FVU Dansk og FVU Matematik.
 • FVU Dansk, hvor du arbejder med læsning, skrivning, stavning og grammatik. FVU Dansk er inddelt i 4 trin.
 • FVU Matematik, hvor du arbejder med regning og matematik. FVU Matematik er inddelt i 2 trin.
 • FVU Engelsk, hvor du arbejder med at tale, skrive og læse engelsk på et grundlæggende niveau. FVU Engelsk er inddelt i 4 trin.
 • FVU Digital, hvor du arbejder med grundlæggende IT. FVU Digital er inddelt i 3 trin.

FVU er et undervisningstilbud for voksne, der er fyldt 25 år, men der er undtagelser.

Er du mellem 18 og 25 år, har du mulighed for at deltage i FVU:

 • hvis du er selvforsørgende, fx hvis du bor hjemme og bliver forsørget af dine forældre, eller er og bliver ved med at være i deltidsbeskæftigelse i mindst 20 timer (dokumentation kræves).
 • hvis du har gennemført en ungdomsuddannelse (fx EUD eller EGU) eller en videregående uddannelse, men har behov for FVU.
 • hvis du er i gang med en ungdomsuddannelse, men har behov for FVU.
 • hvis du er på barsel og ønsker at følge FVU.
 • hvis du ikke tilbydes en grunduddannelse eller har udtømt dine muligheder for FGU og er i målgruppen for FVU

FVU Start for 2-sprogede

Du arbejder bl.a. med at:

 • kommunikere om relevante emner på et basalt niveau
 • anvende forskellige kommunikationsstrategier
 • forstå mindre hyppigt forekommende ord
 • forstå og anvende hyppigt forekommende ord

Prøve
Forløbet afsluttes med en intern prøve.

FVU Dansk

FVU Dansk er tilrettelagt for voksne, der ønsker at blive bedre til at læse, stave og skrive.
Kurset har fire trin, som hver varer mellem 40 og 80 lektioner. På alle fire trin arbejder du med dansk fra din hverdag.

Du lærer at blive bedre at at stave, læse og skrive. 

Teksterne du arbejder med, er relevante tekster som du møder i din hverdag eller på arbejdet.  

Du har også mulighed for at tage FVU Dansk som fjernundervisning

Kurset afsluttes med trinprøve på HF & VUC Klar.

Prøve
Du kan gå til prøve efter hvert trin. Prøverne er et tilbud. Du kan fortsætte til næste trin uden at have været til prøve.
Prøven efter det sidste trin svarer i sværhedsgrad til 9. klasse (folkeskolens afgangsprøve).

FVU Matematik

FVU Matematik er tilrettelagt for voksne, der ønsker at blive bedre til talforståelse, regning og grundlæggende matematiske begreber.

Du arbejder med tal og matematik fra din hverdag, fx fra arbejdslivet og hjemmet.
Kurset har to trin. Trin 1 varer mellem 40 og 80 lektioner. Trin 2 varer mellem 60 og 80 lektioner.

Prøve
Du kan gå til prøve efter hvert trin. Prøverne er et tilbud. Du kan fortsætte til næste trin uden at have været til prøve.
Prøven efter det sidste trin svarer i sværhedsgrad til 9. klasse (folkeskolens afgangsprøve). 

Bestået prøve på trin 4 i FVU Dansk og trin 2 i FVU Matematik giver adgang til en erhvervsuddannelse.

FVU Engelsk

FVU Engelsk er tilrettelagt for voksne, der ønsker at blive bedre til at tale, skrive og læse engelsk. Du arbejder med sprog og tekster, som du typisk møder i din hverdag eller på arbejde.

Kurset har 4 trin, som hver varer mellem 30 og 40 lektioner.

Trin 1,2 og 3 afsluttes med en standpunktsbedømmelse. Trin 4 afsluttes med en prøve.

FVU Digital (IT)

FVU Digital er tilrettelagt for voksne, der ønsker at blive bedre til grundlæggende IT. Du arbejder med IT, som du møder i din hverdag eller på arbejde.

Kurset har 3 trin, som hver varer mellem 30 og 40 lektioner.

Trin 1 og 2 afsluttes med en standpunktsbedømmelse. Trin 3 afsluttes med en prøve.

Tilmelding til FVU-test

Før du kan blive optaget, skal du til en test. Vi bruger testen til at se, hvilket udbytte du kan få af at gå på FVU.

Hvis testen viser, at du kan få udbytte af at gå på FVU, kan du blive optaget uanset hvilken skolegang eller uddannelse, du tidligere har deltaget i.

Test på vores tre afdelinger: 

Slagelse:
Kontakt Trine Mogensen, tm@vucklar.dk eller tlf. 51427090

Ringsted:
Kontakt Gitte Stilling, gs@vucklar.dk eller tlf. 23482553

Korsør:
Kontakt Trine Mogensen, tm@vucklar.dk eller tlf. 51427090