FVU - dansk. matematik, engelsk og IT

Forberedende voksenundervisning (FVU) for voksne, som vil være bedre til at læse, skrive og regne.

Fakta

 • Fag

  • Dansk
  • Matematik
  • Engelsk
  • Digital, IT 
  • Start, for 2-sprogede
 • Hvornår?

  • Løbende efter behov
 • Hvor?

 • Økonomi

  • Gratis, hvis man selv tilmelder sig.
  • IKKE SU-berettiget.
  • Hvis undervisningen foregår i din arbejdstid, kan du søge om SVU
 • Adgangskrav

  • Du skal være fyldt 25 år.
  • En test som laves af vores FVU-vejledere
 • Adgangsgivende

  • Understøtter al anden undervisning. 
  • Bestået prøve i Dansk, trin 4, og Matematik, trin 2, giver adgang til EUD. 

FVU-hold, efterår 2020

For at blive optaget, skal du være i målgruppen for FVU. Skriv eller ring til vores FVU-koordinator, Trine Mogensentm@vucklar.dk eller tlf. 51427090

Slagelse

FVU læsning trin 1-4, onsdage kl. 08.05-10.35
FVU læsning trin 1-4, torsdage kl. 14.20-16.45
FVU matematik trin 1-2, tirsdage kl. 14.20-17.45

Ringsted

FVU læsning trin 1-4, onsdage kl. 16.00-18.35
FVU matematik trin 1-2, torsdage kl. 16.00-19.25

Korsør

FVU matematik trin 1-2, mandage kl. 12.40-14.15

Åbne FVU-prøver

Alle kan tilmelde sig en FVU-prøve på HF & VUC Klar.

Der er prøver i FVU-læsning og i FVU-matematik. Prøverne bliver udarbejdet af ministeriet. Du behøver ikke at være tilmeldt et hold for at gå til prøve.

Prøverne følger reglerne i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser.

FVU er for både dansk-sprogede og 2-sprogede. FVU omfatter prøveforberedende enkeltfagsundervisning i dansk og matematik.

VUC tilbyder:

 • FVU Start, hvor du styrker dit mundtlige dansk. FVU Start er særligt tilrettelagt for dig, der ikke har dansk som modersmål. FVU Start forbereder til FVU Danslog FVU Matematik.
 • FVU Dansk, hvor du arbejder med læsning, skrivning, stavning og grammatik. FVU Dansk er inddelt i 4 trin.
 • FVU Matematik, hvor du arbejder med regning og matematik. FVU Matematik er inddelt i 2 trin.

FVU er et undervisningstilbud for voksne, der er fyldt 25 år, men der er undtagelser.

Er du mellem 18 og 25 år, har du mulighed for at deltage i FVU:

 • hvis du er selvforsørgende eller er og bliver ved med at være i deltidsbeskæftigelse i mindst 20 timer (dokumentation kræves).
 • hvis du har gennemført en ungdomsuddannelse (fx. EUD eller EGU) eller en videregående uddannelse, men har behov for FVU.
 • hvis du er i gang med en ungdomsuddannelse, men har behov for FVU.
 • hvis du er på barsel og ønsker at følge FVU.
 • hvis du ikke tilbydes en grunduddannelse eller har udtømt dine muligheder for FGU og er i målgruppen for FVU

FVU Start for 2-sprogede

Du arbejder bl.a. med at:

 • kommunikere om relevante emner på et basalt niveau
 • anvende forskellige kommunikationsstrategier
 • forstå mindre hyppigt forekommende ord
 • forstå og anvende hyppigt forekommende ord

Undervisningen 

Kan foregå på uddannelsesstedet, på en arbejdsplads eller i en forening. Der er både dagundervisning og aftenundervisning.

Du kan tage FVU på voksenuddannelsescentre (VUC). Du kan også tage FVU på nogle daghøjskoler, erhvervsskoler, AMU-centre, produktionsskoler, social- og sundhedsskoler, folkehøjskoler, aftenskoler, sprogcentre og skoler med specialundervisning for voksne.

Prøve

Forløbet afsluttes med en intern prøve.

FVU Dansk

FVU Dansk er tilrettelagt for voksne, der ønsker at blive bedre til at læse, stave og skrive.
Kurset har fire trin, som hver varer mellem 40 og 80 lektioner. På alle fire trin arbejder du med dansk fra din hverdag.

Du lærer:

 • at stave ord
 • at læse og forstå tekster
 • at skrive og bruge tekster

Teksterne kan være alt fra vejledninger og beskeder til breve, e-mails, blade og aviser.

FVU Dansk - også som fjernundervisning

Du arbejder på dit eget individuelle niveau.
På de 4 trin i FVU Dansk arbejder du med at træne:

 • læsefærdigheder
 • læseforståelse
 • stavning
 • skrivning

Kurset afsluttes med trinprøve på HF & VUC Klar.

Undervisningen 

Dansk og matematik kan foregå på uddannelsesstedet, på en arbejdsplads eller i en forening.

Desuden er der FVU på nogle daghøjskoler, erhvervsskoler, AMU-centre, produktionsskoler, social- og sundhedsskoler, folkehøjskoler, aftenskoler, sprogcentre og skoler med specialundervisning for voksne.

Prøve

Du kan gå til prøve efter hvert trin. Prøverne er et tilbud. Du kan fortsætte til næste trin uden at have været til prøve.

Prøven efter det sidste trin svarer i sværhedsgrad til 9. klasse (folkeskolens afgangsprøve).

FVU Matematik

Du arbejder med tal og matematik fra din hverdag, fx fra aviser, arbejdslivet og hjemmet - talforståelse, regning og grundlæggende matematiske begreber.
Kurset har to trin. Trin 1 varer mellem 40 og 80 lektioner. Trin 2 varer mellem 60 og 80 lektioner.

Undervisningen 

Læsning og matematik kan foregå på uddannelsesstedet, på en arbejdsplads eller i en forening.

Desuden er der FVU på nogle daghøjskoler, erhvervsskoler, AMU-centre, produktionsskoler, social- og sundhedsskoler, folkehøjskoler, aftenskoler, sprogcentre og skoler med specialundervisning for voksne.

Prøve

Du kan gå til prøve efter hvert trin. Prøverne er et tilbud. Du kan fortsætte til næste trin uden at have været til prøve.

Prøven efter det sidste trin svarer i sværhedsgrad til 9. klasse (folkeskolens afgangsprøve). 

Tilmelding til FVU-test

Før du kan blive optaget, skal du til en test. Vi bruger testen til at se, hvilket udbytte du kan få af at gå på FVU.

Hvis testen viser, at du kan få udbytte af at gå på FVU, kan du blive optaget uanset hvilken skolegang eller uddannelse, du tidligere har deltaget i.

Test på vores tre afdelinger: 

Slagelse:
Kontakt Trine Mogensen, tm@vucklar.dk eller tlf. 51427090

Ringsted:
Kontakt Gitte Stilling, gs@vucklar.dk eller tlf. 23482553

Korsør:
Kontakt Trine Mogensen, tm@vucklar.dk eller tlf. 51427090