Fjernundervisning HF

For dig der ønsker at studere hjemmefra

Fjernundervisning - online studier

Uddannelsespakker online

HF & VUC Klar tilbyder nu en fuld online løsning for vores uddannelsespakker. Du kan nu tage en pædagog-, en sygepleje- og en socialrådgiverpakke som fjernundervisning. Der er altså intet krav om fremmøde, men alt kan klares online.

Du kan ansøge om online tilmelding til HF enkeltfag på HF & VUC Klar. 
Læs optagelseskravene til HF enkeltfag

De fleste fag vi udbyder, kan du lægge direkte i kurven, og din ansøgning om tilmelding sendes herefter til vores studievejledning.

Fjernundervisning er en kombination af selv- og fjernstudium og vejledning. Det er individuelt tilrettelagt undervisning, hvor du kan møde læreren på bestemte tidspunkter online og efter aftale. Her kan du få vejledning i at forstå og skrive dine opgaver. Vi anbefaler, at du gør brug af muligheden for vejledning, drøftelse af emner i workshops ved et online møde med din lærer. Der er krav om løbende opgaveaflevering, således at skolen kan se, at du er studieaktiv, og sådan at du udvikler dig fagligt. Opgaverne afleveres hver eller hver anden uge – afhængigt af fag og niveau. Dette stiller store krav til selvdisciplin og planlægning af dit faglige arbejde. Din lærer vil hjælpe, guide og vejlede, så du får det optimal ud af undervisningen.

For fag med eksperimentelt arbejde, kemi B, er det obligatorisk at deltage i det eksperimentelle arbejde. De praktiske detaljer og evt. fremmøde aftales med faglæreren.
Lige p.t. er det ikke muligt med fremmøde i laboratoriet, pga. nedlukning på baggrund af Corona-virus, men det kan sagtens nås inden eksamen i december og januar. 

 

Tilmelding

Du kan lave en online ansøgning, hvorefter vores vejleder kigger på din ansøgning eller du kan snakke med en af vores studievejledere for at blive tilmeldt. 

 

Fag

Du kan følge fjernundervisning fra april - december

Online pædagog-/socialrådgiverpakke april - december

Online sygeplejepakke april - december

Undervisningen

Når du er tilmeldt og har betalt for kurset, aftaler du det videre forløb med din lærer, så du kan få udleveret materiale og instruktion. Så går du selv i gang med fjernstudierne, dvs. at læse materialet og besvare opgaver. Går du i stå, kan du kontakte læreren på mail/via LUDUS Web.

Når opgaven er færdig, sendes den via LUDUS Web (opgaven kan ikke sendes på andre måder) til læreren, og du får den ugen efter tilbage rettet og med kommentarer.

Der tilbydes workshops i alle fag – hvor emner/temaer diskuteres – disse meldes ud via LUDUS Web af lærerne.

At deltage i fjernundervisning kræver således, at du kan håndtere intranettet LUDUS Web.
Vejledning til LUDUS Web eller få personlig instruktion (spørg din fjernundervisningslærer).

Du er selv ansvarlig for at overholde det månedlige antal opgaver. Hvis du ikke afleverer det fornødne antal opgaver, bliver du frameldt holdet. Din studieaktivitet bliver vurderet på antallet af afleverede opgaver.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om fjernundervisning på HF, kontakt vejleder Käte Jensen khj@vucklar.dk

Tidsforbrug pr. uge

Arbejdsbelastning, inkl. forberedelse til undervisningen og besvarelse af opgaver.

Arbejds- og opgavebyrden er afhængigt af niveau og varighed af faget, se mere nedenfor:

C-niveau over ½ år

 • Engelsk C: der skal afleveres en opgave hver uge. Regn med at bruge ca. 10 t. pr. uge på engelsk C.
 • Psykologi C: er tilrettelagt med en opgave hver uge. Regn med at bruge ca. 10 timer pr. uge på psykologi C.
 • Samfundsfag C: er tilrettelagt med en opgave hver uge. Her skal du regne med at bruge ca. 10 timer pr. uge på samfundsfag C.
 • Matematik C: her skal du lave en opgave hver uge. Regn med at bruge ca. 13-14 timer pr. uge på matematik C.
 • Geografi C: der skal afleveres en opgave hver uge. Regn med, at der skal bruges ca. 10 timer pr. uge på geografi C. Dertil kommer det obligatoriske eksperimentelle laboratoriearbejde med fremmøde, svarende til 15 t. pr. halvår, du skal have gennemført det eksperimentelle arbejde for at gå til eksamen. Læreren melder datoerne for det obligatoriske ekseperimentelle arbejde ud i starten af forløbet, og kan også ses på modulet/under lektioner.
 • Kemi C: der skal afleveres en opgave hver uge. Regn med, at der skal bruges 10 timer pr. uge på kemi C. Dertil kommer det obligatoriske eksperimentelle laboratoriearbejde med fremmøde, svarende til 15 t. pr. halvår, du skal have gennemført det eksperimentelle arbejde for at gå til eksamen. Læreren melder datoerne for det obligatoriske eksperimentelle arbejde ud i starten af forløbet, og kan også ses på modulet/under lektioner.

B-niveau over 1 år

 • Engelsk B: her skal du skrive en opgave hver anden uge. Regn med at bruge mellem 8 til 10 timer pr. uge på engelsk B.
 • Psykologi B: er tilrettelagt med en opgave hver 2. uge. Regn med at bruge mellem 8 til 10 timer på B pr. uge. I psykologi B skal der som udgangspunkt udarbejdes et eksamensprojekt for at du kan gå til eksamen.
 • Samfundsfag B: her skal du regne med at bruge 8 og 10 timer på B pr. uge. Der skal udarbejdes to obligatoriske projekter i samfundsfag B for at du kan gå til eksamen.
 • Matematik B: her skal du lave en opgave hver anden uge. Regn med at bruge mellem 8 til 10 timer pr. uge på matematik B.
 • Kemi B: der skal afleveres en opgave hver uge. Regn med, at der skal bruges mellem 8 - 10 timer pr. uge på kemi B. Dertil kommer det obligatoriske eksperimentelle laboratoriearbejde med fremmøde, svarende til 25 t. pr. helår, du skal have gennemført det eksperimentelle arbejde for at gå til eksamen. Læreren melder datoerne for det eksperimentelle arbejde ud i august, og kan også ses på modulet/under lektioner.

A-niveau over 1 år

 • Dansk A: her skal du skrive en opgave hver uge. Regn med at bruge omkring 10-12 t. pr. uge på dansk A.

Eksamen

Du er automatisk meldt til eksamen på fjernundervisning. At gå til eksamen hører med til at være studieaktiv, og du forventes derfor at gå til eksamen. Du kan følge med via vores Intranet LUDUS Web. Du logger på via et login der sendes til dig på SMS – se vejledning i LUDUS Web brochuren.

Kan man få SU?

Hvis du opfylder de almindelige betingelser – se SU.dk og er studieaktiv.