Mia gik på VUC og nu arbejder hun på Danish Crown

Fast arbejde på Danish Crown
”Kig frem og ikke tilbage” er Mias gode råd til alle, der ikke har taget den lige vej fra folkeskole over uddannelse til arbejdsmarkedet. Mias vej har været alt andet end lige – nok lige så snørklet, som de tarme, Mia renser dagligt på Danish Crown – hun er nemlig nu uddannet tarmrenser.

”Mine arbejdsgivere er altid glade”, fortæller Mia, underforstået: Mia passer sit arbejde, kommer til tiden og tager gerne en ekstra vagt. Faktisk har Mia tabt 14 kg på ½ år – man kommer nemlig ikke sovende til et job på et slagteri. Det er fysisk krævende – til gengæld bliver man stærk af at arbejde 9 timer med 5 pauser. Mia har arbejdet som ufaglært ½ år, for at finde ud af, om det var dét, hun ville. Det var det så, og Mia begyndte sin uddannelse som tarmrenser i januar 2018.

Ingen 9. klasse, intet job
Vejen til at blive fri, selvstændig og selvforsørgende er som for så mange andre ordblinde gået over ulykkelige oplevelser i folkeskolen, hvor Mias ordblindhed i den grad spændte ben for mulighederne for at tage 9. klasse. ”Så jeg gik ud af skolen uden eksamen”, fortsætter Mia. Hun har svært ved at skrive og stave, men det er lige meget nu. I Mias job som tarmrenser skal man ikke skrive. Så selve friheden ved at have et fast arbejde og en fast indtægt gør, at Mia glad og gerne står op kl. 4 eller 5 for at kunne møde til tiden på jobbet.

VUC genvej til lærlingeplads
Jobbet har Mia fået, fordi hun efter 1 år på den tidligere Ringsted Produktionsskole fortsatte på VUC. Ikke fordi hun havde lyst til at gå i skole, for det har aldrig interesseret Mia. ”Jeg var en ballademager i folkeskolen”, fortæller hun. Men fordi hun jo skulle videre. Den første tid i 9. klasse på VUC var Mia også stadig ganske uinteresseret i skolen. ”Men klassens vejleder blev min støttepædagog, og hjalp mig til at tage mig sammen”. Det var vejlederen, der foreslog et besøg på slagteriet – de manglede nemlig lærlinge. Vejlederen syntes, det var en noget overvældende oplevelse at se og lugte tarmrenserafdelingen. Men ikke Mia. ”På VUC er jeg blevet mere voksen”, og derfor kunne Mia godt se fidusen i at få fast arbejde, frihed og fast indtægt.

Eksamen truer - igen
I sommeren 2017, stod Mia endnu engang foran eksamen. Men det ville blive en udfordring for Mia at bestå. Det var svært for Mia at finde ro og knække koden i undervisningen. Kravet om 02 for at søge optagelse på en erhvervsuddannelse syntes umuligt at nå (02 i matematik og dansk på 9. klasses niveau). Arbejdet som ufaglært tarmrenser krævede ikke 02 i matematik og dansk.

Uddannelsesaftale – uden eksamen
Mia gav ikke et svar med det samme, lyttede bare. Efter 3 dage vendte Mia tilbage med et stort smil og sagde med beslutsomhed i stemmen; ”Det er dét, jeg skal”. De besøgte arbejdspladsen, og Mia var på ingen måde afskrækket. Tværtimod. Hun spurgte tarmmester Bjarne Jensen, om ikke han skulle have hendes kontaktoplysninger, så han kunne kalde hende på arbejde! Mias positive og nysgerrige tilgang til faget førte til job allerede ugen efter, at skolen stoppede. Hun arbejdede sig igennem alle de forskellige arbejdsstationer i afdelingen med rimelig hurtighed, og i oktober 2017 indgik Mia uddannelsesaftale med Dat-Schaub og fortsatte arbejdet som lærling. Skoleforløbene på ZBC (Slagteriskolen i Roskilde) er gået som en leg, og Mia har nu både 10 og 12 på karakterbladet. Fra ufaglært til yndlingslærling på godt ½ år. Dét er da en solstrålehistorie – både for Mia og for slagteriet.

Nye elever?
I marts 2018 var Mia tilbage på VUC for at fortælle de nye 9. klasses-kursister om arbejdet på Danish Crown. Hun havde sin mester Bjarne Jensen med for at gøre reklame for jobbet som tarmrenser. Mia fortalte om arbejdet som tarmrenser og vejen dertil. Der var mange nysgerrige spørgsmål, og faktaarkene om arbejdet på Danish Crown/Dat-Schaub blev revet væk. VUC leverer gerne flere lærlinge til Danish Crown.