Fjernundervisning

Hvad er fjernundervisning?

Fjernundervisning er en kombination af selvstudie og klasseundervisning. Der vil være fælles undervisning 1 gang om ugen, hvor der er mødepligt.

Fag

På AVU fjernundervisning er der undervisning 1 gang ugentligt, og der er mødepligt til undervisningen, med mindre andet aftales.

Tidsforbrug pr. uge

Du skal regne med at bruge ca. 6-8 timer pr. uge på hvert fag.

Eksamen

Du er automatisk tilmeldt eksamen på fjernundervisning.

Tilmelding

Du tilmelder dig via studievejledningen.

Kan man få SU?

Hvis du opfylder de almindelige betingelser – se SU.dk og er studieaktiv. 

Forløbet

Når du er tilmeldt og har betalt for kurset, møder du op i lærerens træffetid og bliver instrueret og får udleveret materialet. Så går du selv i gang med studierne, dvs. læser materialer og besvarer opgaver. Går du i stå, kan du møde op i træffetiden og få hjælp af læreren. Når opgaven er færdig, sendes den via LUDUS Web (opgaven kan ikke sendes på andre måder) til læreren, som retter din opgave og giver dig kommentarer.

Der er mødepligt til den fælles undervisning, 1 gang om ugen, med mindre andet aftales.

At deltage i fjernundervisning kræver således, at du kan håndtere intranettet LUDUS Web. Du kan hente vejledningen til LUDUS Web her eller få personlig instruktion (spørg din fjernundervisningslærer).

Du er selv ansvarlig for at aflevere det overholde det antal opgaver, du skal aflevere hver måned. Hvis du ikke afleverer det fornødne antal opgaver, bliver du frameldt holdet. Din studieaktivitet bliver vurderet på antallet af afleverede opgaver, om dine opgaver er fyldestgørende, samt dit fremmøde til undervisningen.