Fag

Fag

9. klasse på VUC 

Basis og G-niveau koster 130 kr. pr. fag. Bemærk: IT koster 1.300 kr.

Ikke alle fag og niveauer tilbydes på alle afdelinger.
Ring og hør nærmere 58555050, du kan også booke tid til studievejledning

10. klasse på VUC 

FED-niveau koster 260 kr. pr. fag. 

Ikke alle fag og niveauer tilbydes på alle afdelinger.
Ring og hør nærmere 58555050, du kan også booke tid til studievejledning

Der er løbende optag på alle AVU-hold, du kan forvente, at niveauerne på nogle af holdene læses sammen.

Tilmelding

AVU er for dig over 25 år, der mangler fag på 9. eller 10. klasses niveau.

Unge fra 18 år og op kan dog stadig tage fag på VUC, hvis de opfylder ét af flere kriterier:

  • Er selvforsørgende med 20 timers arbejde om ugen eller bor hjemme. Man kan ikke modtage SU.
  • Har ordinært, dvs. lønnet, arbejde i mindst 20 timer/uge
  • Går på HF enkeltfag og kun mangler ét fag på 9. eller 10. klasse. Du må tage ét fag på 9. eller 10. klasse, selv om du er begyndt på HF enkeltfag.
  • Er i gang med en ungdomsuddannelse, fx STU
  • Er på barselsorlov og ønsker at følge enkelte fag

Man kan gå på HF enkeltfag og 9. eller 10. klasse samtidig, hvis man opfylder adgangskravene til HF enkeltfag. Du kan dog ikke tage dansk eller dansk som andetsprog samtidig med dine HF-fag, med mindre du er selvforsørgende.

Hvis du er i målgruppen for FGU, skal du tale med din kommune eller din UU-vejleder, inden du søger optagelse på VUC.

Adgangskravene til HF er ikke ændrede.
Man kan stadig søge 2-årig HF og HF enkeltfag ud fra de regler, der hele tiden har været gældende.

Ændringer af AVU-loven som følge af Lov om Forberedende GrundUddannelse (FGU)

Vi vurderer individuelt, om du kan blive optaget, og hvilket niveau vi kan optage dig på. Kravene om forkundskaber afhænger af de fag, du vælger. I samarbejde med studievejlederen finder du frem til de rigtige fag og det rigtige trin at begynde på. VUC har så mange forskellige fag og trin, at det næsten altid kan lade gøre at sammensætte et godt kursusforløb.

Det er et krav, at du har 7 års almindelig dansk skolegang. Hvis du ikke har gået i dansk skole, skal du som minimum have bestået alle delprøver, Prøve i Dansk 2 eller Prøve i Dansk 3 (PD2 eller PD3) på sprogcenteret med tilfredsstillende karakterer. Vi tilbyder Dansk som Andetsprog på VUC.

Det er muligt at følge fag på AVU samtidig med, at du følger HF-fag.