Medarbejdertrivsel

På HF & VUC KLAR vil vi gerne skabe et godt arbejdsmiljø, som understøtter medarbejdernes trivsel og udvikling. Derfor gennemfører vi løbende undersøgelser og samtaler med medarbejderne for at sikre kvaliteten på området.

Undersøgelserne af medarbejdernes trivsel og udvikling omfatter medarbejdertilfredshedsundersøgelser (MTU) og arbejdsmiljøvurderinger (APV) samt medarbejderudviklingssamtaler (MUS). På baggrund af undersøgelserne udvikler vi handleplaner for at kunne operationalisere det videre arbejde med kvalitetssikring af arbejdsmiljø og medarbejdertilfredshed.

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) og arbejdspladsmiljøvurdering (APV)

HF & VUC Klar gennemfører vi hvert andet år en omfattende måling af medarbejdertilfredshed og trivsel samt det psykiske arbejdsmiljø. Målingen gennemføres i tilknytning til den lovpligtige arbejdspladsvurdering i en samlet MTU/APV.

Formålet med MTU/APV er, at identificere hvad der fungerer godt og hvad der kan forbedres i forhold til trivsel og tilfredshed på HF & VUC Klar, samt udarbejde og prioritere konkrete forslag til forbedring. Dette for at skabe høj grad af trivsel og tilfredshed, så der sikres de bedst mulige vilkår for arbejdets udførelse og for at få skabt den bedst mulige undervisning for skolens studerende.

De emner der fokuseres på spørgeskemaet i APV delen er de fysiske og psykiske forhold. I MTU delen fokuseres der på bl.a.:

  • Kontakt til studerende
  • Samarbejde med kolleger
  • Samarbejde med nærmeste ledelse
  • Arbejdsmængde
  • Indflydelse på eget arbejde
  • Kommunikation

Vi laver MTU/APV i et samarbejde med et nationalt kvalitetssikringsnetværk (ESB-netværket), hvor en række andre uddannelsesinstitutioner deltager. Fordelene ved at bruge netværket er, at der bliver skabt en fælles evalueringskultur. På den måde kan vi sammenligne os med andre uddannelsesinstitutioner i Danmark og sammenligne egne resultater igennem årene.

Basisspørgerammen og rapporteringsværktøjet er udviklet for ESB-netværket, og det er konsulentfirmaet Ennova, står for dataindsamling, -bearbejdning og -rapportering.

Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Hvert år inviteres alle medarbejdere en medarbejderudviklingssamtale (MUS) hvor følgende drøftes:

  • forventninger til arbejdsopgaver, trivsel, kompetence- og karriereudvikling
  • opstilling og opfølgning på strategiske udviklingsmål for den enkelte medarbejder

Ved de årlige medarbejderudviklingssamtaler formuleres individuelle udviklingsmål for den enkelte medarbejder.

Målene aftales og formuleres skriftligt mellem lederen og den enkelte medarbejder. Der følges op på disse udviklingsmål til hver samtale.

Det er en gensidig forpligtelse, at udviklingsmålene gennemføres, således at ledelsen sikrer rammer og betingelser for kompetenceudvikling, og medarbejderen arbejder på at nå de beskrevne udviklingsmål.