Elevtrivsel

HF & VUC KLAR gennemfører hvert andet år en Elevtrivselsundersøgelse (ETU). Det gør vi for at finde ud af, hvad vi gør godt, og hvad vi skal forbedre fremover.

 

For den 2-årige HF gælder det, at vi gennemfører ETU hvert år.

 

I ETU’en har vi fokus på at måle trivslen blandt vores studerende og at identificere, hvilke faktorer der har betydning for trivslen blandt vores studerende. Det overordnede formål er at få værdifuld input til, hvordan vi kan gøre HF & VUC KLAR til en endnu bedre uddannelsesinstitution.

 

Vi laver ETU i et samarbejde med et nationalt kvalitetssikringsnetværk (ESB-netværket), hvor en række andre uddannelsesinstitutioner deltager. Fordelene ved at bruge netværket er, at der bliver skabt en fælles evalueringskultur. På den måde kan vi sammenligne os med andre VUC’er i Danmark og sammenligne egne resultater igennem årene.

 

Alle VUC’er og gymnasier i Danmark anvender samme basisspørgeramme og rapporteringsværktøj, som er udviklet for Undervisningsministeriet. Det er konsulentfirmaet Ennova, står for dataindsamling, -bearbejdning og -rapportering.