Kvalitetssikring

På HF & VUC KLAR arbejder vi systematisk med kvalitetsudvikling af uddannelserne, af undervisningen og af skolen som helhed.

 

Formålet med kvalitetsudviklingen er til stadighed at leve op til vores mission, som er formuleret i FN’s 4. verdensmål:

 

HF & VUC Klar har som MISSION at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse, og at sikre alle adgang til livslang læring.

 

Vi ønsker både at have tilfredse studerende og medarbejdere. Derfor arbejder vi løbende med at evaluere både trivsel og tilfredshed hos både medarbejdere og studerende. 

 

En del af skolens arbejde med kvalitetsudvikling er fastlagt via lovgivning og er fast tilbagevendende initiativer som undervisningsevalueringer, elevtrivselsundersøgelser, medarbejdertrivselsundersøgelser m.v., mens andre dele af kvalitetsudviklingen justeres efter skolens til enhver tid gældende strategi.

 

Kvalitetsudvikling bruges fremadrettet og hjælper os med at udvikle og forbedre vores uddannelser og undervisningen og dermed understøtte, at alle vores studerende får tilpas udfordringer og støtte til at gennemføre deres uddannelse med det bedst mulige resultat.

 

HF & VUC Klar arbejder systematisk med kvalitetsudvikling inden for: