Undervisningsmiljøvurdering

Det er vigtigt at alle elever trives. Derfor er bedre elevtrivsel et af målene i gymnasiereformen. Det indebærer nationale trivselsmålinger på de gymnasiale uddannelser en gang årligt. Trivselsmålingen bidrager til at afdække områder, hvor der er brug for en særlig indsats og opfølgning i forhold til elevernes faglige og sociale trivsel.

Se resultaterne af de seneste ElevTrivselsUndersøgelser på HF & VUC Klar her: