Resultatlønskontrakt

Resultatlønskontrakt for rektor

Bestyrelsen på HF& VUC Klar indgår en gang årligt en resultatlønskontrakt med rektor. Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets ”Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt samt retningslinjer herfor”. Udsendt af Undervisningsministeriet 27. juni 2013.

Resultatkontrakten med den øverste leder skal i henhold til bemyndigelsen tjene følgende overordnede formål:

  • Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen.
  • Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførsel af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger.
  • Den skal skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og resultater.