Unge fra VUC sætter miljø på dagsordenen i EU

Unge fra HF på VUC i Slagelse sætter miljø på dagsordenen i EU
Miljøet var i fokus, da Andreas Søgaard Gabel og Julie Werk, 2 seje HF-elever fra 2. HF på VUC i Slagelse, brugte 4 dage af deres vinterferie på at deltage i European Youth Parliament, EYP. Andreas’ gruppe vandt debatten og dermed afstemningen med et forslag om at befri i København for CO2 – den første CO2-neutrale hovedstad i Europa.

Andreas fortæller: ”Her sad vi, unge mennesker fra Europa, der havde fået til opgave at løse hele verdens problemer”. En større opgave – de unge diskuterede alt lige fra terror, over international handel til netop miljø.

Vandt debatten i Ungdomsparlamentet
I 4 dage blev der teambuildet, arbejdet i grupper, fremlagt forslag. I plenum blev forslagene forsvaret og udfordret. Lørdag kulminerede det hele med en Generalforsamling – præcis som i det ”rigtige” Europaparlament. Her blev vinderen af debatten kåret – og det var Andreas Søgaard Gabels gruppe, der vandt. ”Man får et fantastisk indblik i, hvordan beslutningsprocesserne i det europæiske samarbejde foregår”, fortsætter han, ”Danmark er et lille land, og er derfor er det helt nødvendigt, at vi samarbejder europæisk og internationalt”.

Julie supplerer: ”Alt i de 4 dage foregik på engelsk – det var til at begynde med vældig grænseoverskridende – kunne jeg nok engelsk”? Dét kunne Julie, og både hun og Andreas fik trænet evnen til at tale for store forsamlinger – i mikrofon – og på engelsk.

Kommende politikere
De 2 fortalte om deres oplevelser for hele personalet på VUC VS 20. februar og sluttede af med en opfordring til skolen om også fremover at støtte lignende arrangementer. Vi kan bruge det både i engelsk og samfundsfag – og ”man bliver helt tændt på ideen om at blive politiker”, sluttede Andreas af. Det bliver der mulighed for i Armenien d. 9. marts, hvor Julie og Andreas regner med at deltage.

Unge fra hele EU var samlet i Odense lørdag for at diskutere politik. Unge verden over er meget optaget af miljøet og miljøspørgsmål. Således også vores 5 engagerede og stærke unge fra HF på VUC i Slagelse. Dagen gik med at drøfte og fremlægge lovforslag, der skal behandles videre i EU – og det var vores unge, der vandt debatten og fik deres forslag sendt videre.