Translokation, HF, VUC i Ringsted

Translokation, HF, VUC i Ringsted
Torsdag d. 27. juni holdt VUC i Ringsted translokation for næsten 60 nye HF-studenter. Der var taler og uddeling af eksamensbeviser, som det hører sig til. Et fast indslag til translokationen i Ringsted er også den navnkundige revy, hvor lærerne slipper tøjlerne og tager lidt gas på eleverne.

Samfundets mangfoldighed – afspejlet i HF
Vicerektor Hanne Legaard kom i sin tale ind på, at studenterne ”afspejler med denne mangfoldighed i meget høj grad hele vores samfund. I er langt mere forskellige, end studenterne fra de almene gymnasier. Og det er én kæmpe styrke, at I allerede i jeres skoletid har mødt al denne forskellighed”. Og Hanne Legaard fortsatte, at ”vi heldigvis bor vi i et land, hvor vi satser på uddannelse – også i fremtiden. For første gang er VUC skrevet ind i et politisk aftalegrundlag. Det giver ufattelig god mening, når man kigger ud over studenterne. HF på VUC løser og løfter en helt central uddannelsespolitisk opgave. Jeg kan jo ikke vide det, men man kunne få den tanke, om I alle var blevet studenter, hvis ikke det havde været for VUC?”

”Hva’ så, Ringsted?”
Sebastian Luckow, 21 år, indledte sin elevtale med dette kække spørgsmål. ”Det var så de 2 år, jeg troede ikke, vi kom igennem alle sammen, men vi gjorde det”. Ja, det gjorde de i sandhed. I Sebastians klasse blev der givet 11 fuldt fortjente 12-taller i dansk A som det sidste fag, ud af 27 mulige. At finde motivationen har været afgørende. ”Jeg var egentlig lidt skoletræt, inden jeg begyndte på HF, og jeg forventede ikke noget særligt. Først var det ligegyldigt, om jeg fik nogen venner, men her hen mod slutningen har vi bare været der for hinanden, så de gode venner i klassen har gjort en kæmpe forskel. Det er først nu, hvor det hele er slut, at det egentlig går op for mig, hvor glad jeg har været for at gå her”.

Sebastian afsluttede selv mandag d. 24. juni sine 2 år på HF med karakteren 12 i dansk. Sebastian var oppe i en post-modernistisk novelle – og ”det gik OK”, som han sagde med et stort smil, da han kom ud. ”Dansk er ét af mine bedste fag, og jeg har allerede søgt ind på Absalon i Roskilde”, fortæller Sebastian, uddannelsesmålet er folkeskolelærer med linjefagene dansk og engelsk. ”Jeg er så stolt af os alle sammen, men mest stolt af mig selv selvfølgelig”, som han sagde med et meget stort smil.

HF på VUC – bryder den sociale arv
Sebastian har brugt 3 år på VUC. Først 10. klasse for at blive helt klar til at søge videre på HF. Sebastian valgte HF på VUC, ”fordi VUC i udpræget grad er i stand til at bryde den sociale arv”. Der er færre sociale og faglige forventninger, lige når man begynder på sin HF, er Sebastians oplevelse. Der er plads til mangfoldighed på VUC. ”Lærerne rummer os alle sammen, og de hjælper virkelig meget. Og vigtigst af alt; man skal ikke nødvendigvis passe ind i en bestemt kasse. Man kan føle sig fri socialt og dermed få overskud til de mange faglige udfordringer, der er på HF. ”Man skal ikke undervurdere, at det er en gymnasial uddannelse, som kun tager 2 år”, fortsætter Sebastian.

Vi ønsker Sebastian og alle de nye studenter et stort tillykke med eksamen.

Om 2-årig HF
På HF skal man til eksamen i alle fag. Så der er travlt i eksamenstiden, både for skolens personale og de studerende, der skal læse op til alle fag.

På den 2-årige HF følger man sin stamklasse hele vejen. Denne HF-uddannelse er typisk for unge målrettede studerende, der ved, hvad de vil allerede efter grundskolen.

HF tilrettelægges, så man får lige præcis de fag, man skal bruge for at komme videre med sin uddannelse. Det tager 2 år, så HF er den hurtigste vej videre i uddannelse.