Junior Talent i Campus Ringsted

De 3 gymnasieuddannelser i i Campus Ringsted, HF & VUC Klar, MSG og ZBC, har i dag vært ved et yderst velbesøgt arrangement for at uddele diplomer til 20 særligt talentfulde unge fra 9. klasse på grundskoler i Ringsted kommune.

Borgmester Henrik Hvidesten: ”Stå ved jeres talent”
Rektor for HHX og HTX på ZBC, Helle Romme, bød velkommen til de stolte elever fra Junior Talent, deres forældre, lærere og ledere fra de 3 deltagende skoler. ”I har stået på tæer, I er blevet udfordret, I har villet noget”, indledte Helle Romme. ”Vores lærere har også skullet gøre sig umage og give jer udfordringer”, fortsatte hun.

Herefter gav hun ordet til borgmester Henrik Hvidesten, som opfordrede de unge mennesker til at fortsætte med at nørde videre. ”Alle skal have mulighed for at udvikle deres talent – også de unge, der har et særligt talent”. Det gælder både i eliteidræt og i skolen. ”I har været rundt i mange hjørner, I har nørdet lidt mere, I har fordybet jer på et højere niveau”, fortsatte Henrik Hvidesten. Borgmesteren anerkendte både de unges trang til at lære mere – ”måske har I kedet jer lidt i den almindelige undervisning” og de lokale uddannelsesinsititutioner, der har gjort det muligt for særligt talentfulde unge i Ringsted at få ekstra undervisningstilbud på særlige talentforløb i det udfordrende miljø, som gymnasieskolerne jo er.

”Jeg håber, I tør stå ved jeres særlige talenter og fortsætte med at udfordre jer selv og os”, lød afslutningsreplikken fra borgmester Henrik Hvidesten.

Herefter var der diplomoverrækkelse ved rektor Helle Romme. Der blev også tid til at få taget et fælles ”klassebillede” af Junior Talent-holdet årgang 2018/2019.

Junior Talent i Campus Ringsted
Junior Talent tilbyder et diplomprogram for talentfulde elever i 8. klasse, der savner faglige udfordringer. Her mødes særligt dygtige og engagerede elever til undervisning på højt fagligt niveau.

Eleverne har i Campus Ringsted, på de gymnasiale uddannelser på HF & VUC Klar, MSG og ZBC mødt så forskellige emner som:

 • Design et nudge – tema i afsætningsøkonomi og psykologi
 • Computerspil, teori og analyse – tema i kommunikation og IT
 • Få styr på privatøkonomien – tema i virksomhedsøkonomi og finasiering
 • Etik i forhold til aktiv dødshjælp – tema i religion
 • Globalisering og konkurrencestat – tema i samfundsfag
 • Den iscenesatte tilværelse på sociale medier – tema i dansk og psykologi
 • Robotteknologi – tema i matematik og fysik
 • Det kommunikerende menneske – tema i drama og retorik
 • Dansk rapkultur – tema i musik og dansk

De unge har således deltaget i undervisning og workshops inden for naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske fag.
De unge har fået inspiration til fremtiden og afklaring på valg af ungdomsuddannelse. De unge har været en del af et stærkt socialt fællesskab med andre talentfulde unge.

Eleverne deltager i programmet over 3 semestre og har hvert semester 4 undervisningsdage mellem kl. 8.00-15.00. Undervisningen foregår på de gymnasiale uddannelser i Campus Ringsted koblet med undervisning på et universitet eller i en virksomhed. Dertil kommer en række valgfrie arrangementer, som juniortalenterne hvert semester kan tilmelde sig. Det kan bl.a. være oplæg ved forskere, besøg på virksomheder eller deltagelse på ATU programmets arrangementer sammen med talentfulde gymnasieelever. 

Kandidater til Junior Talent er elever som er:

 • Fagligt dygtige i et eller flere fag
 • Er nysgerrige og motiverede for at lære mere
 • Er interesserede i ekstra viden på et højt fagligt niveau
 • Har overskud til at følge med i den daglige skolegang – og at yde en ekstra indsats
 • Har mod på – og modenhed til – at kunne deltage i et fagligt program uden for egen klasse og skole