Junior-ATU i Ringsted

Vi har i dag besøg af Junior-ATU i Ringsted. De unge er særligt talentfulde unge fra forskellige 9. klasser i Ringsted kommune. Disse unge vil gerne have ekstra faglige udfordringer.

Dagens emne er ”globalisering”.

Tema: Globalisering og konkurrencestat - Danmark i en global verden

Kort beskrivelse: Verden er populært sagt blevet mindre, ved fx handle over landegrænser, kulturelle påvirkninger og globale politiske problemer som klima-udfordringerne. Vi skal arbejde med globaliseringen og se på, hvordan det påvirker det danske velfærdssamfund, og hvilke udfordringer velfærdsstaten står over for i fremtiden. 

Læringsmål:
-Opnå forståelse af globaliseringen og de forskellige typer.
- Kunne analysere velfærdsstatens udfordringer.
-Samt debatterer fremtidens udfordringer.