Job i spil

Nyt digitalt spil, Job i spil, skal hjælpe ledige i job og uddannelse

Alle jobcentre i HF & VUC Klar’s dækningsområde deltog i workshoppen den 2. oktober. Der er således stor interesse lokalt for at bruge efteruddannelse som et effektivt og målrettet middel til at bringe ledige i varig beskæftigelse.

Workshoppen var for medarbejdere fra jobcentre og a-kasser i Region Sjælland, hvor de fik viden om dialogværktøjet samt læse-, skrive- og regnevanskeligheder. Vi følger op med en workshop 2.0 tirsdag den 4. februar 2020.

En deltager udtalte: "Dialogværktøjet giver ledige en brugerinddragelse i forhold til at afdække mulighederne for job og uddannelse, som ikke er set før. Det er en helt ny og spændende måde at skabe motivation på".

Halvdelen af landets jobcentre og a-kasser deltager over de næste to år i VUC's kompetenceudviklingsprojekt JOB I SPIL, som sigter mod at hjælpe ledige i job og uddannelse.

En central del af projektet er et innovativt digitalt dialogværktøj i form af et spil, der skal bidrage til at identificere og motivere ledige med læse-, skrive- og regnevanskeligheder.

"Vi ved af erfaring, at det kan være vanskeligt at tale med borgere om læse-, skrive- og regnevanskeligheder. Det er for mange et meget følsomt emne. Derfor er den legende tilgang med et digitalt spil et rigtig godt dialogværktøj for jobcentre og a-kasser til at få en målrettet samtale med den ledige om færdigheder og muligheder i forhold til job og uddannelse," fortæller vicerektor Hanne Legaard, HF & VUC Klar’s lokale leder af VUC Erhverv.

Fakta om danskernes grundlæggende færdigheder

  • 600.000 danskere har svært ved at læse og skrive
  • 500.000 har svært ved at regne
  • 100.000 fuldtidsledige i Danmark
  • 1.000.000 danskere har svært ved IT
  • 10.000 ledige forventes i løbet af en toårig periode at bruge ”Job i spil”.