HF & VUC Klar er lukket - men undervisningen fortsætter virtuelt

Afdelingerne i Slagelse, Ringsted og Korsør er lukket ned som følge af Corona-virus
Skolen er indtil videre lukket i 14 dage fra mandag den 16. marts. Det betyder, at der ikke er adgang til, og at det ikke er tilladt at opholde sig i skolens bygninger.
I den periode, hvor skolen er lukket, afvikles al undervisning virtuelt. Din underviser lægger nærmere information om undervisningens afvikling i LUDUS Web.

Vedr. fravær
Har du fået fravær?
Du skal være studieaktiv, selv om skolen er lukket for fremmødeundervisning.
Dine lærere har lagt materiale på LUDUS Web, så du kan være virtuelt studieaktiv hjemmefra.
Du skal studere hjemme og aflevere opgaver løbende, så du ikke kommer bagud. 
Hvis du ikke er studieaktiv, vil din lærere registrere din manglende studieaktivitet som fravær.

Vedr. SU
Du modtager SU, mens skolen er lukket pga. Corona-virus.
Læs meget mere her; https://www.su.dk/nyheder/nyhedsarkiv-2020/covid-19-coronavirus-og-su/

SSO
Studerende på HF, som er i gang med at skrive SSO, har modtaget besked om, at al vejledning foregår virtuelt. 
Terminsprøver i engelsk på HF afvikles virtuelt.
Vi er godt klar over, at den nuværende situation vil skabe en del usikkerhed og spørgsmål. Vi håber imidlertid, at vi i fællesskab vil lykkes med at komme godt igennem den forestående periode. Skolen vil løbende informere om situationen på LUDUS Web og på hjemmesiden, og I er velkommen til at kontakte skolen eller jeres undervisere, hvis I har spørgsmål.
Du kan kontakte skolen telefonisk, på tlf. 5855 5050, eller via skolens mail vucklar@vucklar.dk. Underviserne kan kontaktes via LUDUS Web.

Venlig hilsen
Hanne Michelsen, rektor

Læs de officielle retningslinjer her;
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/til-dig-der-gaar-paa-en-ungdomsuddannelse-eller-videregaaende-uddannelse

Der er lige nu IKKE konstateret Corona-virus eller mistanke om Corona-virus på HF & VUC Klar.

Hold dig opdateret på de seneste anbefalinger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk/corona, og læs mere på www.coronasmitte.dk.