FVU til virksomheder

FVU Digital og FVU Engelsk - til virksomheder

Er du ansat i en privat eller offentlig virksomhed? Vil du være bedre til engelsk? VUC har et tilbud til dig, hvor du sammen med dine kolleger kan få undervisning i at tale, læse og skrive engelsk.

FVU Engelsk er for dig, der gerne vil være bedre til at:

  • Forstå, hvad andre siger til dig på engelsk.
  • Læse engelske beskeder og evt. manualer på jobbet
  • Tale engelsk med kolleger eller kunder
  • Skrive engelske tekster – fx skrive på engelsk i mails

Vi tager udgangspunkt i de arbejdsopgaver, du og dine kolleger gerne vil være bedre til, og du får derfor selv indflydelse på, hvilke emner du vil arbejde med. Hos os lærer du noget, du kan bruge i din konkrete jobfunktion og i din dagligdag. Tekster og manualer fra arbejdspladsen på engelsk kan derfor indgå i undervisningen.

Du bliver undervist af lærere, som er specialister i at undervise voksne. Vi kan undervise jer på virksomheden eller på VUC.

Der er fire trin i FVU Engelsk, hvor det første er for begyndere, og det fjerde er for dig, der er god til det engelske sprog.

Undervisningen er gratis, og forløbet varer 20 til 30 timer. Kontakt os og hør mere om jeres muligheder for at komme i gang.

FVU Digital - Forberedende VoksenUndervisning Digital

Er du ansat i en privat eller offentlig virksomhed? Vil du være bedre til IT? VUC har et tilbud til dig, hvor du sammen med dine kolleger kan få undervisning i digitale værktøjer og håndtering af data.

FVU Digital er for dig, der gerne vil:

  • Vide mere om forskellige programmer som for eksempel Office 365 (Word, Excel, OneNote, OneDrive etc.) eller de forskellige Google apps (Google-drev, G-mail etc.). Også undervisning i andre computerprogrammer eller tablets, smartphones etc.
  • Vide mere om digital kommunikation som for eksempel at håndtere mails eller andre elektroniske beskeder.
  • Kende til flere IT-hjælpemidler, der kan hjælpe dig med at læse og skrive, oprette formularer eller automatisere arbejdsgange.
  • Være bedre til at søge relevant viden på nettet som for eksempel instruktionsvideoer og anvende avancerede søgemetoder.
  • Vide mere om datasikkerhed, privatliv på nettet og persondata.

Vi tager udgangspunkt i de IT-arbejdsopgaver, du og dine kolleger gerne vil være bedre til, og du får derfor selv indflydelse på, hvilke emner du vil arbejde med, så det bliver relevant for din arbejdsplads.

Du bliver undervist af lærere, som er specialister i at undervise voksne. Vi kan undervise jer på virksomheden eller på VUC.

Der er tre trin i FVU Digital, hvor det første er for begyndere, og det tredje er for den rutinerede IT-bruger.

Undervisningen er gratis, og forløbet varer 20 til 30 timer.

Kontakt os og hør mere om dine muligheder for at komme i gang, tlf. 58555050