Et nyt og udvidet undervisningstilbud på VUC i Korsør

Interview med rektor Hanne Michelsen 23. juli i Sjællandske, vedr. et nyt og udvidet undervisningstilbud på VUC i Korsør

Hvis man er fyldt 25 år, skal det stadig være muligt at tage en uddannelse, hvis man bor i Korsør. Også hvis man ikke er klar til en HF.

Det slår VUC Vestsjælland Syd fast, selvom skolen forudser, at deres almene voksenuddannelse i Korsør bliver presset, når en ny uddannelse til unge under 25 år slår dørene op for første gang efter sommerferien.

Flere andre af landets små VUC-afdelinger har af den grund allerede meldt ud, at de lukker.

- Men vi mener, at der er en befolkningsgruppe af voksne i Korsør, der ikke har og gerne vil have en uddannelse. Derfor har vi besluttet at bevare og investere i vores afdeling, forklarer rektor for VUC Vestsjælland Syd, Hanne Normann Michelsen og uddyber, at særligt afdelingen i Korsør berøres, da der er tale om en forholdsvis lille afdeling allerede nu.

Presset på de mindre VUC-afdelinger skyldes en politisk aftale fra 2017. Den betyder, at VUC ikke længere gennem den almene voksenuddannelse skal tilbyde unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse forberedende kurser og kompetenceløft, før de skal starte på enten en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job.

Når sommerferien slutter, overtager nye FGU-institutioner i stedet den opgave.

På VUC Vestsjælland Syds afdeling i Korsør forventes elevtallet på den almene voksenuddannelse derfor at falde væsentligt. For her er cirka 30 procent af eleverne i øjeblikket under 25 år, oplyser skolens rektor.

Et faldende elevtal, der blandt andet har nødsaget VUC Vest med afdelinger i Esbjerg, Grindsted, Varde og Vejen til at lukke to ud af skolens fire afdelinger efter sommerferien.

I Korsør tror man imidlertid på, at der er nok borgere til at holde afdelingen kørende. Det kræver bare, at man får de voksne borgere uden en uddannelse til at ville uddanne sig, mener skolens rektor Hanne Normann Michelsen.

I byen på det yderste vestlige hjørne af Sydvestsjælland er der nemlig flere uden en uddannelse.

- Der er nogle, som ikke vil tage en uddannelse, hvis de skal ligge og køre til Slagelse. Så vi skal gøre det attraktivt og lettilgængeligt at uddanne sig, når man bor i Korsør, og det er selvfølgelig noget, som vi arbejder sammen med både Slagelse Kommune og jobcentret om, forklarer hun.

Derfor har VUC Vestsjælland Syds afdeling i Korsør udover at vælge at beholde den almene voksenuddannelse også iværksat en række af initiativer, der udfoldes samtidig med den nye FGU-uddannelse. Det skal blandt andet gøre HF-uddannelsen mere attraktiv.

Efter sommerferien tilbyder skolen blandt andet, at elever kan læse en fuld HF i stedet for kun enkeltfag, og så vil også indholdet af undervisningen ændre sig.

For eksempel vil der blive oprettet en ny studieretning på afdelingens HF, som vil have særlig fokus på det maritime liv i Korsør.

- Samlet set arbejder vi derfor på at få et studiemiljø, hvor studerende har lyst til og mod på at være. Og så håber vi på at fange både de unge og de voksne, siger Hanne Normann Michelsen og afslører, at skolen også efter sommerferien skifter navn.

Hvad navnet bliver, vil skolens rektor dog ikke afsløre på nuværende tidspunkt.

- Men det bliver et mere moderne udtryk, hvor vi også stiller skarpt på den opgave, som vi skal til at løse for at gøre Korsør så attraktiv at studere i som muligt, slår hun fast.

Kilde: https://sn.dk/Slagelse/VUC-presses-af-ny-uddannelse/artikel/857818