Årets første student fra den 2-årige HF i Ringsted

Årets første student fra den 2-årige HF i Ringsted

Sebastian Luckow, 21 år, afsluttede mandag d. 24. juni sine 2 år på HF med karakteren 12 i faget dansk A. Sebastian var oppe i en post-modernistisk novelle – og ”det gik OK”, som han sagde med et stort smil, da han kom ud. ”Dansk er ét af mine bedste fag, og jeg har allerede søgt ind på Absalon i Roskilde”, fortæller Sebastian.

HF på VUC – bryder den sociale arv
Sebastian har brugt 3 år på VUC. Først 10. klasse for at blive helt klar til at søge videre på HF. Fagligt er der stor forskel på at gå i 10. klasse og så på HF. Det bliver lige pludselig meget mere seriøst på HF.
 
Sebastian valgte HF på VUC, ”fordi VUC i udpræget grad er i stand til at bryde den sociale arv”. Der er færre sociale og faglige forventninger, lige når man begynder på sin HF, er Sebastians oplevelse. Der er plads til mangfoldighed på VUC. ”Lærerne rummer os alle sammen, og de hjælper virkelig meget. Og vigtigst af alt; man skal ikke nødvendigvis passe ind i en bestemt kasse. Man kan føle sig fri socialt og dermed få overskud til de mange faglige udfordringer, der er på HF. ”man skal ikke undervurdere, at det er en gymnasial uddannelse, som kun tager 2 år”, fortsætter Sebastian. At finde motivationen er helt afgørende. ”Jeg var egentlig lidt skoletræt, inden jeg begyndte på HF”, siger han afsluttende, ”så de gode venner i klassen har gjort en kæmpe forskel. Som det ordentlige menneske han er, slutter han af med at sige, at det ikke var gået uden de rette lærere og vennerne i klassen.

Vi ønsker Sebastian stort tillykke med eksamen.

Om 2-årig HF
På HF skal man til eksamen i alle fag. Så der er travlt i eksamenstiden, både for skolens personale og de studerende, der skal læse op til alle fag.

På den 2-årige HF følger man sin stamklasse hele vejen. Denne HF-uddannelse er typisk for unge målrettede studerende, der ved, hvad de vil allerede efter grundskolen.

HF tilrettelægges, så man får lige præcis de fag, man skal bruge for at komme videre med sin uddannelse. Det tager 2 år, så HF er den hurtigste vej videre i uddannelse.