Nødundervisning af enkelte studerende

Det er vigtigt, at du bliver hjemme, hvis du

  • er syg,
  • har symptomer på COVID-19,
  • bor sammen med én, der er smittet med COVID-19 eller
  • der er begrundet mistanke om, at du kan være smittet med COVID-19

 

Er du hjemme fordi du er smittet med COVID-19, fordi der er mistanke om smitte, eller fordi du venter på testsvar, skal skolen tilbyde dig nødundervisning.

 

Det er derfor vigtigt, at du giver skolen besked, hvis du er fraværende som følge af COVID-19.

Du giver skolen besked ved at ringe på telefon 5855 5050.

Når du har givet skolen besked, får dine undervisere besked.

 

Nødundervisning

Du vil blive kontaktet af dine undervisere vedrørende nødundervisning.

Hvis du er syg, forventes du ikke at deltage i nødundervisning, og du registreres fraværende. Du kan i LUDUS Web notere i fravær, at COVID-19 er årsag til fraværet.

Hvis du er fraværende på grund af COVID-19, men godt kan være studieaktiv, tilbydes du nødundervisning.

Hvis du følger nødundervisningen, afleverer opgaver og i øvrigt er studieaktiv, registreres du som til stede i undervisningen.